Trash » Procedury » Informacje dla klienta GZGK Żórawina użytkownik: gość
Zarządzenia
Regulamin Rady Gminy
Podatki obowiązujące w 2006 r.
Podatki - rok 2007
Podatki - rok 2008
Pracownicy
Regulaminy
Zarządzenia
Procedury
Wykaz pracowników
Procedury
Informacje dla klienta GZGK Żórawina
Informacje dla odbiorców usług GZGK
Budżet na rok 2014
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żórawina
Oferta/Usługi
Foto
Oświadczenia Majątkowe
Linki
Cennik usług
Gminny Zarząd Oświaty
Oferty Inwestycyjne
Zawiadomienia
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 25.09.2005 r.
Jednostki Pomocnicze

Biuletyn redagują:
Monika Baron Witka
Michał Jackowiak

tel. +48 71 316 51 57
licznik: 8385 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
17-04-2014: Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza przetarg pn. "Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego z oświetleniem przy drodze gminnej prowadzącej do Mędłowa" więcej...
16-04-2014: Ogłoszenie Prezydenta Wrocławia o podaniu do publicznej wiadomości projektu "Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego" więcej...
16-04-2014: Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 7125.02.2014 lokali mieszkalnych - do zbycia / działka 304/29 / więcej...
16-04-2014: Wójt Gminy Żórawina ogłasza na dzień 19 maja 2014r. trzecie rokowania po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Jaksonów i stanowiących własność Gminy Żórawina /dz. 146/36 i 146/40 / więcej...
10-04-2014: Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza przetarg pn. : Budowa hali sportowej przy gimnazjum w Żórawinie więcej...
07-04-2014: Aktualizacja - GZGK w Żórawinie ogłasza przetarg pn: "Zakup i dostawa armatury wod.-kan. dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie" więcej...
03-04-2014: Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza na dzień 07 marca 2014r. drugie rokowania po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Jaksonów i stanowiących własność Gminy Żórawina /dz. 146/36 i 146/40 / więcej...
31-03-2014: Uchwała nr XXXV/276/14 z dnia 31 marca 2014 w sprawie uyworzenia oddziału sportowego w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie więcej...
31-03-2014: Uchwała nr XXXV/277/14 z dnia 31 marca 2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki więcej...
31-03-2014: Uchwała nr XXXV/278/14 z dnia 31 marca 2014 w sprawie zmiany budżetu gminy Żórawina na rok 2014 więcej...