Trash » Procedury » Informacje dla klienta GZGK Żórawina użytkownik: gość
Zarządzenia
Regulamin Rady Gminy
Podatki obowiązujące w 2006 r.
Podatki - rok 2007
Podatki - rok 2008
Pracownicy
Regulaminy
Zarządzenia
Procedury
Wykaz pracowników
Procedury
Informacje dla klienta GZGK Żórawina
Informacje dla odbiorców usług GZGK
Budżet na rok 2014
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żórawina
Oferta/Usługi
Foto
Oświadczenia Majątkowe
Linki
Cennik usług
Gminny Zarząd Oświaty
Oferty Inwestycyjne
Zawiadomienia
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 25.09.2005 r.
Jednostki Pomocnicze

Biuletyn redagują:
Monika Baron Witka
Michał Jackowiak

tel. +48 71 316 51 57
licznik: 8793 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
27-08-2014: Wójt Gminy Żórawina ogłasza przetarg pn. "Przebudowa ulicy: Sportowej, Gimnazjalnej, Mikołaja Kopernika w miejscowości Żórawina" więcej...
26-08-2014: Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza przetarg pod nazwą: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nowojowicach więcej...
26-08-2014: Aktualizacja - Zapytanie ofertowe dot. zadania pn. "Modernizacja szkolnego placu zabaw w Rzeplinie" w ramach Programu "Radosna Szkoła" więcej...
26-08-2014: Wójt Gminy Żórawina ogłasza przetarg pn. "Remont części obiektu znajdującego się na działce nr 34/2 w Rzeplinie" więcej...
22-08-2014: Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Budowa Kompleksu Magazynowego Rzepaku wraz z Urządzeniami Towarzyszącymi” więcej...
21-08-2014: Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego więcej...
20-08-2014: Zarządzenie nr 377/2014 Wójta Gminy Żórawina w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (...) - "Wyprawka szkolna" więcej...
20-08-2014: Wójt Gminy Żórawina ogłasza przetarg pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Żórawina- etap II więcej...
18-08-2014: Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 6845.27.2014 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat (działka 249/12 Przecławice) więcej...
18-08-2014: Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 6845.28.2014 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat (działka 28/12 Karwiany-Komorowice) więcej...