Trash » Procedury » Informacje dla klienta GZGK Żórawina użytkownik: gość
Zarządzenia
Regulamin Rady Gminy
Podatki obowiązujące w 2006 r.
Podatki - rok 2007
Podatki - rok 2008
Pracownicy
Regulaminy
Zarządzenia
Procedury
Wykaz pracowników
Procedury
Informacje dla klienta GZGK Żórawina
Informacje dla odbiorców usług GZGK
Budżet na rok 2014
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żórawina
Oferta/Usługi
Foto
Oświadczenia Majątkowe
Linki
Cennik usług
Gminny Zarząd Oświaty
Oferty Inwestycyjne
Zawiadomienia
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 25.09.2005 r.
Jednostki Pomocnicze

Biuletyn redagują:
Monika Baron Witka
Michał Jackowiak

tel. +48 71 316 51 57
licznik: 8683 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
16-07-2014: Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza przetarg pod nazwą: "Przebudowa ul. Urzędniczej w Żórawinie" więcej...
15-07-2014: Postanowienie w spr. braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przeds. na środowisko "Budowa kompleksu magazynowego rzepaku...." na dz. nr 195/2 i 196/2 w miejscowości Żórawina więcej...
30-06-2014: Korekta - Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 6845.19.2014 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat (działki nr 92/2 w Galowicach) więcej...
27-06-2014: Uchwała nr XXXVIII/295/14 z dnia 27 czerwca 2014 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żórawina za 2013 rok więcej...
27-06-2014: Uchwała nr XXXVIII/296/14 z dnia 27 czerwca 2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu ZOZ w roku 2013 więcej...
27-06-2014: Uchwała nr XXXVIII/297/14 z dnia 27 czerwca 2014 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żórawina więcej...
26-06-2014: Aktualizacja - GZGK w Żórawinie ogłasza przetarg pn: "Zakup i dostawa armatury wod.-kan. dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie" więcej...
25-06-2014: Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza przetarg pod nazwą: Remont drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową położonej na działkach nr 121, 120 obręb Suchy Dwór, gmina Żórawina więcej...
24-06-2014: Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza przetarg pn: "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wilczkowie"  więcej...
23-06-2014: Informacja o zamknięciu przejazdu kolejowego na drodze powiatowej nr 1954 D pomiędzy Bogunowem i Węgrami w dniach 23 i 24 czerwca 2014 r. więcej...