Strona główna » Gminne Władze » Rada Gminy użytkownik: gość
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Urząd Gminy
Gminne Władze
Wójt Gminy
Rada Gminy
Komisje Rady Gminy
Sołtysi Gminy Żórawina
Finanse Gminy
Prawo Lokalne
Ochrona Środowiska
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Żórawina na lata 2005-2013
Studium
Przetargi
Jednostki Organizacyjne
Nabór na wolne stanowiska pracy
Stypendia
Mapa serwisu
Statystyka stron
Zgłoś błąd/sugestię

Rada Gminy Żórawina

 RADA GMINY ŻÓRAWINA

wybrana w wyborach w dniu 21 listopada 2010 r.

 

Przewodniczący Rady

 Maciej Koba 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady

Ryszard Węgłowski

 

 Pełny skład Rady Gminy

Jadwiga Babij

Roman Firek

Stanisław Juzyszyn

Henryk Kasprzak

Maciej Koba

Krzysztof Mikoda

Anna Lasota

Mateusz Napierała

Teresa Osińska

Małgorzata Różewicz

Alicja Spychała

Czesław Wawrzynów

Ryszard Węgłowski

Marian Zawiślak

Wiesław Żołyński


Biuletyn redagują:
Monika Baron Witka
Michał Jackowiak

tel. +48 71 316 51 57
licznik: 15466 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
31-07-2014: Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza przetarg pod nazwą: "Przebudowa ul. Urzędniczej w Żórawinie" więcej...
15-07-2014: Postanowienie w spr. braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przeds. na środowisko "Budowa kompleksu magazynowego rzepaku...." na dz. nr 195/2 i 196/2 w miejscowości Żórawina więcej...
30-06-2014: Korekta - Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 6845.19.2014 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat (działki nr 92/2 w Galowicach) więcej...
27-06-2014: Uchwała nr XXXVIII/295/14 z dnia 27 czerwca 2014 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żórawina za 2013 rok więcej...
27-06-2014: Uchwała nr XXXVIII/296/14 z dnia 27 czerwca 2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu ZOZ w roku 2013 więcej...
27-06-2014: Uchwała nr XXXVIII/297/14 z dnia 27 czerwca 2014 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żórawina więcej...
26-06-2014: Aktualizacja - GZGK w Żórawinie ogłasza przetarg pn: "Zakup i dostawa armatury wod.-kan. dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie" więcej...
25-06-2014: Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza przetarg pod nazwą: Remont drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową położonej na działkach nr 121, 120 obręb Suchy Dwór, gmina Żórawina więcej...
24-06-2014: Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza przetarg pn: "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wilczkowie"  więcej...
23-06-2014: Informacja o zamknięciu przejazdu kolejowego na drodze powiatowej nr 1954 D pomiędzy Bogunowem i Węgrami w dniach 23 i 24 czerwca 2014 r. więcej...