Strona główna » Gminne Władze » Rada Gminy użytkownik: gość
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Urząd Gminy
Gminne Władze
Wójt Gminy
Rada Gminy
Komisje Rady Gminy
Sołtysi Gminy Żórawina
Finanse Gminy
Prawo Lokalne
Ochrona Środowiska
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Żórawina na lata 2005-2013
Studium
Przetargi
Jednostki Organizacyjne
Nabór na wolne stanowiska pracy
Stypendia
Mapa serwisu
Statystyka stron
Zgłoś błąd/sugestię

Rada Gminy Żórawina

 RADA GMINY ŻÓRAWINA

wybrana w wyborach w dniu 21 listopada 2010 r.

 

Przewodniczący Rady

 Maciej Koba 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady

Ryszard Węgłowski

 

 Pełny skład Rady Gminy

Jadwiga Babij

Roman Firek

Stanisław Juzyszyn

Henryk Kasprzak

Maciej Koba

Krzysztof Mikoda

Anna Lasota

Mateusz Napierała

Teresa Osińska

Małgorzata Różewicz

Alicja Spychała

Czesław Wawrzynów

Ryszard Węgłowski

Marian Zawiślak

Wiesław Żołyński


Biuletyn redagują:
Monika Baron Witka
Michał Jackowiak

tel. +48 71 316 51 57
licznik: 15550 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
20-08-2014: Zarządzenie nr 377/2014 Wójta Gminy Żórawina w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (...) - "Wyprawka szkolna" więcej...
20-08-2014: Wójt Gminy Żórawina ogłasza przetarg pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Żórawina- etap II więcej...
18-08-2014: Zapytanie ofertowe dot. zadania pn. "Modernizacja szkolnego placu zabaw w Rzeplinie" w ramach Programu "Radosna Szkoła" więcej...
18-08-2014: Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 6845.27.2014 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat (działka 249/12 Przecławice) więcej...
18-08-2014: Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 6845.28.2014 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat (działka 28/12 Karwiany-Komorowice) więcej...
18-08-2014: Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 6845.29.2014 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat (działka 516 w Żórawinie) więcej...
12-08-2014: Uchwała nr XXXIX/298/14 z dnia 12 sierpnia 2014 w sprawie zmiany budżetu gminy Żórawina na rok 2014 więcej...
12-08-2014: Uchwała nr XXXIX/299/14 z dnia 12 sierpnia 2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego powiększonego o kwotę rozchodów w związku z realizacją zadań inwestycyjnych Gminy Żórawina więcej...
12-08-2014: Uchwała nr XXXIX/300/14 z dnia 12 sierpnia 2014 w sprawie zmiany WPF Gminy Żórawina na lata 2014-2020 więcej...
12-08-2014: Uchwała nr XXXIX/301/14 z dnia 12 sierpnia 2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu więcej...