Strona główna » Jednostki Organizacyjne » Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej użytkownik: gość
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Urząd Gminy
Gminne Władze
Finanse Gminy
Prawo Lokalne
Ochrona Środowiska
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Żórawina na lata 2005-2013
Studium
Przetargi
Jednostki Organizacyjne
GOPS
Gminne Centrum Kultury
Szkoły, przedszkola
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
SP ZOZ
Nabór na wolne stanowiska pracy
Stypendia
Mapa serwisu
Statystyka stron
Zgłoś błąd/sugestię

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie został powołany 1 marca 2007 roku Uchwałą Rady Gminy Żórawina.

Adres strony internetowej zakładu: http://gzgkzorawina.pl/

Przedmiotem działalności GZGK w  Żórawinie jest:

1. tworzenie i zarządzanie infrastrukturą wodno-kanalizacyjną
a) produkcja i zaopatrzenie w wodę,
b) odprowadzanie ścieków,
c) eksploatacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w tym oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody.

2. Działalność wytwórcza i usługowa w branży komunalnej.
3. Zaopatrzenie w energię cieplną.
4. Utrzymywanie czystości oraz urządzeń sanitarnych.


Dyrektorem Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie jest Pan Bartłomiej Dytwiński.

Siedziba zakładu mieści się w Węgrach przy ul. Młyńskiej 9.

Sekretariat
 - zgłaszanie stanów wodomierzy, zamawianie beczki asenizacyjnej oraz pozostałe sprawy dotyczące działalności Zakładu

sekretariat.gzgk@zorawina.pl
tel. 0-71 3165116
tel. 0-71 3165427
fax 0-71 7234570

Dział Techniczny
- wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej inwestycji budowlanych
- nadzór nad inwestycjami i wykonawstwem usług świadczonych przez zakład.
- podpisywanie umów na dostawę wody, odbiór ścieków z odbiorcami indywidualnymi i zbiorowymi, oraz usuwanie wszelkich nieprzewidzianych awarii i usterek technicznych powstałych na sieciach i obiektach

techniczny.gzgk@zorawina.pl
tel. 0-71 3165116 w 24


Dział Eksploatacji
- zapewnienie prawidłowej, bieżącej obsługi i eksploatacji, oraz stanu technicznego sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz ze Stacjami Uzdatniania Wody, oraz oczyszczalniami ścieków.
- bieżąca kontrola jakości wody przeznaczonej do celów spożywczych dla ludności
- podejmowanie niezbędnych działań, zmierzających do zmniejszenia ubytków wody w sieci, w tym przede wszystkim usuwanie awarii i wykrywanie nielegalnych podłączeń

eksploatacja.gzgk@zorawina.pl
tel. 0-71 3165116 w 25


Dział Księgowości
- windykacja, płatności, oraz pozostałe sprawy związane z księgowością oraz sprawami personalnymi Zakładu

ksiegowosc.gzgk@zorawina.pl
tel. 0-71 3164150
tel. 0-71 3165116 w 23

 


Biuletyn redagują:
Monika Baron Witka
Michał Jackowiak

tel. +48 71 316 51 57
licznik: 23166 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
23-04-2014: Wójt Gminy Żórawina ogłasza na dzień 27 maja 2014 II przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na sprzedaż lokali położonych w Komorowicach, gm. Żórawina więcej...
17-04-2014: Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza przetarg pn. "Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego z oświetleniem przy drodze gminnej prowadzącej do Mędłowa" więcej...
16-04-2014: Ogłoszenie Prezydenta Wrocławia o podaniu do publicznej wiadomości projektu "Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego" więcej...
16-04-2014: Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 7125.02.2014 lokali mieszkalnych - do zbycia / działka 304/29 / więcej...
16-04-2014: Wójt Gminy Żórawina ogłasza na dzień 19 maja 2014r. trzecie rokowania po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Jaksonów i stanowiących własność Gminy Żórawina /dz. 146/36 i 146/40 / więcej...
10-04-2014: Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza przetarg pn. : Budowa hali sportowej przy gimnazjum w Żórawinie więcej...
07-04-2014: Aktualizacja - GZGK w Żórawinie ogłasza przetarg pn: "Zakup i dostawa armatury wod.-kan. dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie" więcej...
03-04-2014: Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza na dzień 07 marca 2014r. drugie rokowania po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Jaksonów i stanowiących własność Gminy Żórawina /dz. 146/36 i 146/40 / więcej...
31-03-2014: Uchwała nr XXXV/276/14 z dnia 31 marca 2014 w sprawie uyworzenia oddziału sportowego w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie więcej...
31-03-2014: Uchwała nr XXXV/277/14 z dnia 31 marca 2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki więcej...