Strona główna » Jednostki Organizacyjne » Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej użytkownik: gość
Wybory Samorządowe 2014
Urząd Gminy
Gminne Władze
Finanse Gminy
Prawo Lokalne
Ochrona Środowiska
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Żórawina na lata 2005-2013
Studium
Przetargi
Jednostki Organizacyjne
GOPS
Gminne Centrum Kultury
Szkoły, przedszkola
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
SP ZOZ
Nabór na wolne stanowiska pracy
Stypendia
Mapa serwisu
Statystyka stron
Zgłoś błąd/sugestię

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie został powołany 1 marca 2007 roku Uchwałą Rady Gminy Żórawina.

Adres strony internetowej zakładu: http://gzgkzorawina.pl/

Przedmiotem działalności GZGK w  Żórawinie jest:

1. tworzenie i zarządzanie infrastrukturą wodno-kanalizacyjną
a) produkcja i zaopatrzenie w wodę,
b) odprowadzanie ścieków,
c) eksploatacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w tym oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody.

2. Działalność wytwórcza i usługowa w branży komunalnej.
3. Zaopatrzenie w energię cieplną.
4. Utrzymywanie czystości oraz urządzeń sanitarnych.


Dyrektorem Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie jest Pan Bartłomiej Dytwiński.

Siedziba zakładu mieści się w Węgrach przy ul. Młyńskiej 9.

Sekretariat
 - zgłaszanie stanów wodomierzy, zamawianie beczki asenizacyjnej oraz pozostałe sprawy dotyczące działalności Zakładu

sekretariat.gzgk@zorawina.pl
tel. 0-71 3165116
tel. 0-71 3165427
fax 0-71 7234570

Dział Techniczny
- wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej inwestycji budowlanych
- nadzór nad inwestycjami i wykonawstwem usług świadczonych przez zakład.
- podpisywanie umów na dostawę wody, odbiór ścieków z odbiorcami indywidualnymi i zbiorowymi, oraz usuwanie wszelkich nieprzewidzianych awarii i usterek technicznych powstałych na sieciach i obiektach

techniczny.gzgk@zorawina.pl
tel. 0-71 3165116 w 24


Dział Eksploatacji
- zapewnienie prawidłowej, bieżącej obsługi i eksploatacji, oraz stanu technicznego sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz ze Stacjami Uzdatniania Wody, oraz oczyszczalniami ścieków.
- bieżąca kontrola jakości wody przeznaczonej do celów spożywczych dla ludności
- podejmowanie niezbędnych działań, zmierzających do zmniejszenia ubytków wody w sieci, w tym przede wszystkim usuwanie awarii i wykrywanie nielegalnych podłączeń

eksploatacja.gzgk@zorawina.pl
tel. 0-71 3165116 w 25


Dział Księgowości
- windykacja, płatności, oraz pozostałe sprawy związane z księgowością oraz sprawami personalnymi Zakładu

ksiegowosc.gzgk@zorawina.pl
tel. 0-71 3164150
tel. 0-71 3165116 w 23

 


Biuletyn redagują:
Monika Baron Witka
Michał Jackowiak

tel. +48 71 316 51 57
licznik: 25096 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
27-11-2014: Komisarz Wyborczy we Wrocławiu Wacława Macińska informuje, że I sesja Rady Gminy Żórawina VII kadencji odbędzie się w dniu 28 listopada 2014r. o godz.14.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie przy al. Niepodległości  więcej...
20-11-2014: Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach dowodowych przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn: "Kanalizacja sanitarna dla m. Rzeplin, Mędłów i Suchy Dwór w gm. Żórawina" więcej...
20-11-2014: Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach dowodowych przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn: "Rozbudowa magazynu oleju rzepakowego oraz rozbudowa magazynu makuchu rzepakowego" więcej...
18-11-2014: Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza przetarg pn. "Przetarg nieograniczony na dostawę - zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Żórawina" więcej...
16-11-2014: Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza na dzień 06 listopada 2014r. rokowania na sprzedaż lokali położonych w Komorowicach, gm. Żórawina /dz. 246/15 / więcej...
16-11-2014: Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 6845.56.2014 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 10 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy więcej...
16-11-2014: Ogłoszenie o przyjęciu MPZP w zakresie trasy linii elektroenergetycznej 400kV Dobrzeń-Pasikurowice/Wrocław więcej...
13-11-2014: Uchwała nr XLII/327/14 z dnia 30 listopada 2014 w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej sklepem, stanowiącej część działki nr 48 w obrębie Przecławice więcej...
13-11-2014: Uchwała nr XLII/328/14 z dnia 30 listopada 2014 w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Stary Śleszów więcej...
07-11-2014: Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 6845.55.2014 części nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat / działka 392/12 / więcej...