Strona główna » Prawo Lokalne » Komunikaty użytkownik: gość
Wybory Samorządowe 2014
Urząd Gminy
Gminne Władze
Finanse Gminy
Prawo Lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy i terminy sesji
Zarządzenia
Obwieszczenia
Sposoby stanowienia prawa miejscowego
Komunikaty
Oświadczenia majątkowe
Ochrona Środowiska
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Żórawina na lata 2005-2013
Studium
Przetargi
Jednostki Organizacyjne
Nabór na wolne stanowiska pracy
Stypendia
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Mapa serwisu
Statystyka stron
Zgłoś błąd/sugestię

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji środowiskowej /Żurawka - Żalina/

Z dnia 2006/3/6
Ważne od 2006/3/6
Ważne do 2006/3/21

L.dz.UG- FiP-7624/  52  /2006

Zawiadomienie   

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo ochrony środowiska z dnia 21 kwietnia 2001 roku (Dz.U.nr 62, poz. 627 z roku 2001 ze zmianami)  oraz zgodnie z art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zmianami)

                                               

Zawiadamiam

   że w dniu 01.02.2006 roku na wniosek p. Lidii  Mikłaszewicz zostało wszczęte postępowanie w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:  odbudowie  i  modernizacji  koryta  rzeki  ŻURAWKA - ŻALINA,  gmina  Żórawina,  obręb:  Rzeplin,  Żórawina,  Wojkowice,  Krajków,  Milejowie,  Wilkowice,  Stary  Śleszów,  Mnichowice,  Okrzeszyce i  Rynakowice.

   Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 i 73 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium oraz zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo ochrony środowiska informuję o możliwości składania   uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Żórawina, ul Kolejowa 6. w terminie 14 dni od ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

   Zgodnie z art. 35 §5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Otrzymują:

1.      strony wg rozdzielnika

2.      a/a

Wytwarzający informację Andrzej Szawan
Publikujący informację Marek Kopel
Odpowiedzialny za treść Andrzej Szawan

Biuletyn redagują:
Monika Baron Witka
Dariusz Kubacki

tel. +48 71 316 51 57
licznik: 312748 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
24-12-2014: IV sesja Rady Gminy Żórawina VII kadencji odbędzie się w dniu 30 grudnia 2014r. o godz.14.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie przy al. Niepodległości więcej...
19-12-2014: III nadzwyczajna sesja Rady Gminy Żórawina VII kadencji odbędzie się w dniu 22 grudnia 2014r. o godz.15.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie przy al. Niepodległości więcej...
11-12-2014: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 ..." więcej...
11-12-2014: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 w m. Stary Śleszów, gm. Żórawina” więcej...
05-12-2014: II sesja Rady Gminy Żórawina VII kadencji odbędzie się w dniu 09 grudnia 2014r. o godz.14.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie przy al. Niepodległości  więcej...
03-12-2014: Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Kanalizacja sanitarna dla m. Rzeplin, Mędłów i Suchy Dwór w gm. Żórawina” więcej...
01-12-2014: Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa magazynu oleju rzepakowego oraz rozbudowa magazynu makuchu rzepakowego” więcej...
28-11-2014: Uchwała nr I/1/14 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie powołania Komisji Skrótacyjnej do przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żórawina więcej...
28-11-2014: Uchwała nr I/2/14 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Żórawina więcej...
28-11-2014: Uchwała nr I/3/14 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żórawina więcej...