Strona główna » Prawo Lokalne » Komunikaty użytkownik: gość
Wybory Samorządowe 2014
Urząd Gminy
Gminne Władze
Finanse Gminy
Prawo Lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy i terminy sesji
Zarządzenia
Obwieszczenia
Sposoby stanowienia prawa miejscowego
Komunikaty
Oświadczenia majątkowe
Ochrona Środowiska
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Żórawina na lata 2005-2013
Studium
Przetargi
Jednostki Organizacyjne
Nabór na wolne stanowiska pracy
Stypendia
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Mapa serwisu
Statystyka stron
Zgłoś błąd/sugestię

decyzja środowiskowa

Z dnia 2006/5/19
Ważne od 2006/5/19
Ważne do 2006/6/1

                                                                                         Żórawina  dnia  19.05.2006r.

L.dz. UG FiP – 7624/101/2006

 DECYZJA nr 7624/14/06

   Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego  oraz  w  oparciu  o  opinię  prawną  Radcy  Prawnego  Gminy  Żorawina.

po  rozpatrzeniu  wniosku  Firmy  Budmax  Sp.  z o.o.  z  dnia  11.05.2006  roku,  w  sprawie  przeniesienia  decyzji   o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia  polegającego  na   budowie osiedla mieszkaniowego we wsi Komorowice, gmina Żórawina wraz z uzbrojeniem podziemnym, tj. siecią  wodociągową, siecią kanalizacji sanitarnej, siecią kanalizacji deszczowej,  siecią gazową oraz drogami gminnymi i osiedlowymi ( I i II etap) na działkach oznaczonych geodezyjnie: 242/3, 242/18, 242/21, 242/16, 242/26, 242/27, 242/24, 242/25, 242/22, 242/23, 242/7, 242/28, 242/29, 242/30, 242/31,  232,  176,  231,  obręb Karwiany – Komorowice, gmina Żórawina. - nr  decyzji  7624/10/06  z  dnia  17.02.2006  roku – zezwalającej  na  realizację  w/w  inwestycji.

przenoszę

  

  wyżej  wymienioną  decyzję  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia polegającego  na   budowie osiedla mieszkaniowego we wsi Komorowice, gmina Żórawina wraz z uzbrojeniem podziemnym, tj. siecią  wodociągową, siecią kanalizacji sanitarnej, siecią kanalizacji deszczowej,  siecią gazową oraz drogami gminnymi i osiedlowymi ( I i II etap) na działkach oznaczonych geodezyjnie: 242/3, 242/18, 242/21, 242/16, 242/26, 242/27, 242/24, 242/25, 242/22, 242/23, 242/7, 242/28, 242/29, 242/30, 242/31,  232,  176,  231,  obręb Karwiany – Komorowice, gmina Żórawina,

z  adresata :  Józef  Matkowski  zamieszkały  ul.  Tęczowa  8/15,

na  rzecz  Firmy  Budmax  Sp.  z o.o.  z  siedzibą  w  Polkowicach  przy  ulicy  Działkowej  14,  59-100  Polkowice.

Pozostałe  warunki  decyzji  Nr  7624/10/06  z  dnia  17.02.2006  roku  pozostają  bez  zmian.

Uzasadnienie

Firma  Budmax  Sp.  z  o.o. w  dniu  11.05.2006  roku  wystąpiła  z  wnioskiem  o  przeniesienie  decyzji  nr  7624/10/06  z  dnia  17.02.2006  roku  przedkładając  pisemnie  informację  o  nabyciu  terenów  inwestycyjnych  oraz  pisemną  zgodę  Pana  Józefa  Matkowskiego  na  przepisanie  w/w  decyzji..

Pouczenie:

   Od  decyzji  niniejszej  przysługuje  stronom  prawo  wniesienia     odwołania  do  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  we  Wrocławiu (Wrocław  pl.  Powstańców  Warszawy 1),  za   moim pośrednictwem  (  Urząd  Gminy  Żórawina,  ul.  Kolejowa  6 ) – w  terminie  7  dni  od  dnia  doręczenia.

Wytwarzający informację Andrzej Szawan
Publikujący informację Andrzej Szawan
Odpowiedzialny za treść Andrzej Szawan

Biuletyn redagują:
Monika Baron Witka
Dariusz Kubacki

tel. +48 71 316 51 57
licznik: 312489 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
24-12-2014: IV sesja Rady Gminy Żórawina VII kadencji odbędzie się w dniu 30 grudnia 2014r. o godz.14.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie przy al. Niepodległości więcej...
19-12-2014: III nadzwyczajna sesja Rady Gminy Żórawina VII kadencji odbędzie się w dniu 22 grudnia 2014r. o godz.15.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie przy al. Niepodległości więcej...
11-12-2014: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 ..." więcej...
11-12-2014: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 w m. Stary Śleszów, gm. Żórawina” więcej...
05-12-2014: II sesja Rady Gminy Żórawina VII kadencji odbędzie się w dniu 09 grudnia 2014r. o godz.14.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie przy al. Niepodległości  więcej...
03-12-2014: Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Kanalizacja sanitarna dla m. Rzeplin, Mędłów i Suchy Dwór w gm. Żórawina” więcej...
01-12-2014: Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa magazynu oleju rzepakowego oraz rozbudowa magazynu makuchu rzepakowego” więcej...
28-11-2014: Uchwała nr I/1/14 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie powołania Komisji Skrótacyjnej do przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żórawina więcej...
28-11-2014: Uchwała nr I/2/14 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Żórawina więcej...
28-11-2014: Uchwała nr I/3/14 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żórawina więcej...