Strona główna » Prawo Lokalne » Komunikaty użytkownik: gość
Wybory Samorządowe 2014
Urząd Gminy
Gminne Władze
Finanse Gminy
Prawo Lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy i terminy sesji
Zarządzenia
Obwieszczenia
Sposoby stanowienia prawa miejscowego
Komunikaty
Oświadczenia majątkowe
Ochrona Środowiska
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Żórawina na lata 2005-2013
Studium
Przetargi
Jednostki Organizacyjne
Nabór na wolne stanowiska pracy
Stypendia
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Mapa serwisu
Statystyka stron
Zgłoś błąd/sugestię

decyzja umorzeniowa

Z dnia 2006/5/22
Ważne od 2006/5/22
Ważne do 2006/6/12

Żórawina,  22.05.2006r.

L.dz UG FiP-7624/102/2006                                                     

DECYZJA   Nr   7624/15/06

    Na  podstawie  art. 105  ust. 1  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960r.  -  Kodeks  postępowania  administracyjnego ( Dz. U. z  2000r. Nr  98,  poz  1071  z  póżn.  zmianami) 

umarzam  postępowanie

    wszczęte  dnia  04.01.2006  roku  na  wniosek  Pana  Marka  Wilczyńskiego  w  sprawie   wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia  polegającego  na budowie  tłoczni  oleju  rzepakowego  na  działkach  nr  96/1,  171/2,  171/3,  173  w  miejscowości  Mnichowice,  gmina Żórawina.

    

UZASADNIENIE

   W  związku  z  wycofaniem  w/w  wniosku  przez  Pana  Marka  Wilczyńskiego  w  dniu  19.05.2006 r.,  postępowanie  w  przedmiotowej  sprawie  stało  się  bezprzedmiotowe  i  należało  orzec  jak  w  sentencji.

POUCZENIE

  Od  niniejszego  postanowienia  służy  stronom  prawo  wniesienia  zażalenia  do  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  we  Wrocławiu,   za   pośrednictwem  Wójta  Gminy  Żórawina,  w  terminie  siedmiu  dni  od  daty  jego  doręczenia.

Wytwarzający informację Andrzej Szawan
Publikujący informację Andrzej Szawan
Odpowiedzialny za treść Andrzej Szawan

Biuletyn redagują:
Monika Baron Witka
Dariusz Kubacki

tel. +48 71 316 51 57
licznik: 312543 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
24-12-2014: IV sesja Rady Gminy Żórawina VII kadencji odbędzie się w dniu 30 grudnia 2014r. o godz.14.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie przy al. Niepodległości więcej...
19-12-2014: III nadzwyczajna sesja Rady Gminy Żórawina VII kadencji odbędzie się w dniu 22 grudnia 2014r. o godz.15.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie przy al. Niepodległości więcej...
11-12-2014: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 ..." więcej...
11-12-2014: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 w m. Stary Śleszów, gm. Żórawina” więcej...
05-12-2014: II sesja Rady Gminy Żórawina VII kadencji odbędzie się w dniu 09 grudnia 2014r. o godz.14.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie przy al. Niepodległości  więcej...
03-12-2014: Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Kanalizacja sanitarna dla m. Rzeplin, Mędłów i Suchy Dwór w gm. Żórawina” więcej...
01-12-2014: Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa magazynu oleju rzepakowego oraz rozbudowa magazynu makuchu rzepakowego” więcej...
28-11-2014: Uchwała nr I/1/14 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie powołania Komisji Skrótacyjnej do przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żórawina więcej...
28-11-2014: Uchwała nr I/2/14 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Żórawina więcej...
28-11-2014: Uchwała nr I/3/14 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żórawina więcej...