Strona główna » Prawo Lokalne » Komunikaty użytkownik: gość
Wybory Samorządowe 2014
Urząd Gminy
Gminne Władze
Finanse Gminy
Prawo Lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy i terminy sesji
Zarządzenia
Obwieszczenia
Sposoby stanowienia prawa miejscowego
Komunikaty
Oświadczenia majątkowe
Ochrona Środowiska
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Żórawina na lata 2005-2013
Studium
Przetargi
Jednostki Organizacyjne
Nabór na wolne stanowiska pracy
Stypendia
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Mapa serwisu
Statystyka stron
Zgłoś błąd/sugestię

Wszczęcie postępowania - droga gminna Komorowice

Z dnia 2006/8/16
Ważne od 2006/8/16
Ważne do 2006/8/30

Żórawina,  16.08.2006 r.

L.dz. UG FiP-7624/199/2006

OBWIESZCZENIE

Wójta  Gminy  Żórawina

o wszczęciu  postępowania  w  sprawie  wydania  decyzji

o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia:

polegającego na wykonanie  projektu  budowlano – wykonawczego  drogi  gminnej  wraz  z  kanalizacją  deszczową  na  działkach  o  nr  242/7  i  242/16  AM-1,  obręb  Karwiany – Komorowie,  gmina  Żórawina.

    Stosownie  do  przepisów  art.  49  i  art.  61 § 4  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960 r.  Kodeks  postępowania   administracyjnego  (Dz.U. z 2000 r.  Nr  98  poz.  1071  ze  zm.),  mając  na  uwadze  art. 46a  ust.  5  ustawy  z  dnia  27  kwietnia  2001 r.  Prawo  ochrony  środowiska  (Dz.U.  Nr  62,  poz.  627  ze  zm.)

zawiadamiam

    że w dniu 16.08.2006 roku na wniosek  Zakładu  Budowlano -   Projektowego  MARBUD zostało wszczęte postępowanie w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  wykonaniu  projektu  budowlano – wykonawczego  drogi  gminnej  wraz  z  kanalizacją  deszczową  na  działkach  o  nr  242/7  i  242/16  AM-1,  obręb  Karwiany – Komorowie,  gmina  Żórawina. 

    W  związku  z  powyższym  informuję  o  uprawnieniach  wszystkich  stron  tego  postępowania,  wynikającego  z  art.  10  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  kodeks  postępowania  administracyjnego,  do  czynnego  w  nim  udziału  w  każdym  jego  stadium,  poprzez  możliwość  zapoznania  się  z  aktami  sprawy,  a  także  wypowiedzenia  się  co  do  zebranych  materiałów  oraz  zgłoszenia  uwag  i  wniosków  w  terminie  14  dni  od  daty  ukazania  się  niniejszego  obwieszczenia.

    Strony  mogą  zapoznać  się  z  aktami  sprawy  i  uzyskać  wyjaśnienia  w  siedzibie  Urzędu  Gminy  Żórawina  przy  ul.  Kolejowej 6,  w  godzinach  pracy  Urzędu.

Podano  do  publicznej  wiadomości  przez:

1.         Umieszczenie  na  tablicy  ogłoszeń  w:  Urzędzie  Gminy  w  Żórawinie  oraz  w  miejscowościach: Karwiany,  Komorowice.

2.         Umieszczenie  na  stronie  internetowej  Biuletynu  Informacji  Publicznej Urzędu   www.bip.zorawina.pl

Wytwarzający informację Andrzej Szawan
Publikujący informację Andrzej Szawan
Odpowiedzialny za treść Andrzej Szawan

Biuletyn redagują:
Monika Baron Witka
Dariusz Kubacki

tel. +48 71 316 51 57
licznik: 312447 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
24-12-2014: IV sesja Rady Gminy Żórawina VII kadencji odbędzie się w dniu 30 grudnia 2014r. o godz.14.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie przy al. Niepodległości więcej...
19-12-2014: III nadzwyczajna sesja Rady Gminy Żórawina VII kadencji odbędzie się w dniu 22 grudnia 2014r. o godz.15.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie przy al. Niepodległości więcej...
11-12-2014: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 ..." więcej...
11-12-2014: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 w m. Stary Śleszów, gm. Żórawina” więcej...
05-12-2014: II sesja Rady Gminy Żórawina VII kadencji odbędzie się w dniu 09 grudnia 2014r. o godz.14.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie przy al. Niepodległości  więcej...
03-12-2014: Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Kanalizacja sanitarna dla m. Rzeplin, Mędłów i Suchy Dwór w gm. Żórawina” więcej...
01-12-2014: Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa magazynu oleju rzepakowego oraz rozbudowa magazynu makuchu rzepakowego” więcej...
28-11-2014: Uchwała nr I/1/14 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie powołania Komisji Skrótacyjnej do przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żórawina więcej...
28-11-2014: Uchwała nr I/2/14 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Żórawina więcej...
28-11-2014: Uchwała nr I/3/14 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żórawina więcej...