Strona główna » Prawo Lokalne » Komunikaty użytkownik: gość
Wybory Samorządowe 2014
Urząd Gminy
Gminne Władze
Finanse Gminy
Prawo Lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy i terminy sesji
Zarządzenia
Obwieszczenia
Sposoby stanowienia prawa miejscowego
Komunikaty
Oświadczenia majątkowe
Ochrona Środowiska
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Żórawina na lata 2005-2013
Studium
Przetargi
Jednostki Organizacyjne
Nabór na wolne stanowiska pracy
Stypendia
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Mapa serwisu
Statystyka stron
Zgłoś błąd/sugestię

Wykaz nieruchomości do zbycia - Węgry przy ul. Strzelińskiej 4

Z dnia 2006/11/8
Ważne od 2006/11/8
Ważne do 2006/11/22

Wójt Gminy Żórawina

podaje do publicznej wiadomości wykaz Nr 7145 – 16 /2006

nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym – 4 lokalowym – przeznaczonym do zbycia

Wykaz ogłasza się na okres

od 04 listopada 2006 r. do 27 listopada 2006 r.

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów i księgi wieczystej

Nieruchomość zabudowana, posiada urządzoną księgę wieczystą nr WR1K/00094003/6 w Sądzie Rejonowym Wrocław Krzyki.

W ewidencji gruntów oznaczona jest jako działka nr 175/1 o powierzchni 1348m2, obręb Węgry, użytki B-PsII – pow. 0,1348 ha, AM-2, właściciel Gmina Żórawina.

Opis nieruchomości

Nieruchomość zlokalizowana jest we wsi Węgry przy ul. Strzelińskiej 4, zabudowana wolnostojącym budynkiem mieszkalnym 4-lokalowym, w tym trzy lokale mieszkalne i jeden lokal użytkowy.

Budynek mieszkalny w zabudowie wolnostojącej, parterowy z mieszkalnym poddaszem, częściowo podpiwniczony. Budynek murowany z cegły ceramicznej z dachem drewnianym dwuspadowym, pokrytym dachówką zakładkową oraz karpiówką. Budynek mieszkalny wyposażony jest w sieć energetyczną, wodno-kanalizacyjną i telefoniczną. Ogrzewanie – centralne etażowe, piece indywidualne dla każdego lokalu.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób zagospodarowania

Działka nr 175/1 nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W ustaleniach „Studium uwarunkowań i kierunków...” – strefa dominującej zabudowy mieszkaniowej.

Cena nieruchomości

  1. Wartość rynkowa nieruchomości lokalowej – lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 73,58m2 oraz piwnica o pow. 4,24m2 wraz z  udziałem w prawie własności gruntu (29,55%) (wg wyceny rzeczoznawcy) wynosi: 63 600 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych)
  2. Wartość rynkowa nieruchomości lokalowej – lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 56,27m2 oraz piwnica o pow. 6,92m2 i komórka o pow. 5,45m2 wraz z udziałem w prawie własności gruntu (26,06%) (wg  wyceny rzeczoznawcy) wynosi: 45 200 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy dwieście złotych)
  3. Wartość rynkowa nieruchomości lokalowej – lokal mieszkalny nr 4 o pow. użytkowej 53,03m2 oraz komórka o pow. 8,90m2 wraz z udziałem w prawie własności gruntu (23,52%) (wg wyceny rzeczoznawcy) wynosi: 41 600 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy sześćset złotych)

Przeznaczenie nieruchomości zabudowanej – lokale mieszkalne do sprzedaży

Sprzedaż dotychczasowym najemcom lokali mieszkalnych wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki.

Informacje dotyczące wykazu można uzyskać w pok. nr 1 w Urzędzie Gminy Żórawina, ul. Kolejowa 6, w godzinach pracy Urzędu.

Wykaz sporządzono na podstawie art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. /Dz.U. Nr 261, poz. 2603 tekst jednolity z 2004 r. z pózn. zm./

Wytwarzający informację Jolanta Piechota
Publikujący informację Andrzej Szawan
Odpowiedzialny za treść Jolanta Piechota

Biuletyn redagują:
Monika Baron Witka
Dariusz Kubacki

tel. +48 71 316 51 57
licznik: 312460 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
24-12-2014: IV sesja Rady Gminy Żórawina VII kadencji odbędzie się w dniu 30 grudnia 2014r. o godz.14.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie przy al. Niepodległości więcej...
19-12-2014: III nadzwyczajna sesja Rady Gminy Żórawina VII kadencji odbędzie się w dniu 22 grudnia 2014r. o godz.15.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie przy al. Niepodległości więcej...
11-12-2014: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 ..." więcej...
11-12-2014: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 w m. Stary Śleszów, gm. Żórawina” więcej...
05-12-2014: II sesja Rady Gminy Żórawina VII kadencji odbędzie się w dniu 09 grudnia 2014r. o godz.14.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie przy al. Niepodległości  więcej...
03-12-2014: Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Kanalizacja sanitarna dla m. Rzeplin, Mędłów i Suchy Dwór w gm. Żórawina” więcej...
01-12-2014: Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa magazynu oleju rzepakowego oraz rozbudowa magazynu makuchu rzepakowego” więcej...
28-11-2014: Uchwała nr I/1/14 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie powołania Komisji Skrótacyjnej do przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żórawina więcej...
28-11-2014: Uchwała nr I/2/14 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Żórawina więcej...
28-11-2014: Uchwała nr I/3/14 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żórawina więcej...