Strona główna » Prawo Lokalne » Komunikaty użytkownik: gość
Wybory Samorządowe 2014
Urząd Gminy
Gminne Władze
Finanse Gminy
Prawo Lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy i terminy sesji
Zarządzenia
Obwieszczenia
Sposoby stanowienia prawa miejscowego
Komunikaty
Oświadczenia majątkowe
Ochrona Środowiska
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Żórawina na lata 2005-2013
Studium
Przetargi
Jednostki Organizacyjne
Nabór na wolne stanowiska pracy
Stypendia
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Mapa serwisu
Statystyka stron
Zgłoś błąd/sugestię

Zmiana decyzji - wodociąg Suchy Dwór

Z dnia 2007/7/25
Ważne od 2007/7/25
Ważne do 2007/8/8
 

Żórawina, 20.07.2007 r.

L.dz UG/GEiRol-7624/56/2007

ZAWIADOMIENIE

Wójta Gminy Żórawina

o zmianie decyzji nr 7624/05/07 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciapolegającego na :

Budowa sieci wodociągowej Ø 110 mm, długości 406 m wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na działce nr 86/2 w miejscowości Suchy Dwór, gmina Żórawina na działkach: 86/2, 86/8, 85/4 oraz 124 obręb Suchy Dwór, gmina Żórawina.

Stosownie do przepisów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), mając na uwadze art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zm.)

zawiadamiam

że w dniu 20.07.2007r. wydana została decyzja zmieniająca nr 7624/18/07 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:

Budowa sieci wodociągowej Ø 110, długości 406 m. wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na działce nr 86/20 w miejscowości Suchy Dwór, gmina Żórawina na działkach: 124, 86/13, 86/18, 85/5obręb Suchy Dwór, gmina Żórawina.

Uzasadnienie

W wyniku podziału geodezyjnego działek objętych decyzją nr 7624/05/07 oraz po rozpatrzeniu wniosku Państwa Elżbiety i Stanisława Hynda stwierdzono, że podział geodezyjny działek objętych decyzją nie wpłynął na przebieg planowanego przedsięwzięcia (zmiana dotyczyła wyłącznie numeracji działek a nie lokalizacji planowanej inwestycji), a tym samym zmiana decyzji 7624/05/07 w tak ograniczonym zakresie nie narusza interesu prawnego osób trzecich i nie jest sprzeczna z przepisami odrębnymi, wobec czego została zaakceptowana. Pozostałe elementy decyzji pozostają bez zmian. Niniejsza decyzja jest integralną częścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr 7624/05/07 z dnia 01.02.2007.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania, wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłoszenia uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Gminy Żórawina, ul. Kolejowa 6, pokój 24, w godzinach pracy Urzędu.

Podano do publicznej wiadomości przez:

  1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w: Urzędzie Gminy w Żórawinie.

  2. Umieszczenie na stronie internetowej www.bip.zorawina.pl.

Wytwarzający informację Tomasz Gracz
Publikujący informację Andrzej Szawan
Odpowiedzialny za treść Tomasz Gracz

Biuletyn redagują:
Monika Baron Witka
Dariusz Kubacki

tel. +48 71 316 51 57
licznik: 312502 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
24-12-2014: IV sesja Rady Gminy Żórawina VII kadencji odbędzie się w dniu 30 grudnia 2014r. o godz.14.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie przy al. Niepodległości więcej...
19-12-2014: III nadzwyczajna sesja Rady Gminy Żórawina VII kadencji odbędzie się w dniu 22 grudnia 2014r. o godz.15.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie przy al. Niepodległości więcej...
11-12-2014: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 ..." więcej...
11-12-2014: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 w m. Stary Śleszów, gm. Żórawina” więcej...
05-12-2014: II sesja Rady Gminy Żórawina VII kadencji odbędzie się w dniu 09 grudnia 2014r. o godz.14.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie przy al. Niepodległości  więcej...
03-12-2014: Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Kanalizacja sanitarna dla m. Rzeplin, Mędłów i Suchy Dwór w gm. Żórawina” więcej...
01-12-2014: Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa magazynu oleju rzepakowego oraz rozbudowa magazynu makuchu rzepakowego” więcej...
28-11-2014: Uchwała nr I/1/14 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie powołania Komisji Skrótacyjnej do przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żórawina więcej...
28-11-2014: Uchwała nr I/2/14 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Żórawina więcej...
28-11-2014: Uchwała nr I/3/14 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żórawina więcej...