Strona główna » Przetargi użytkownik: gość
Wybory Samorządowe 2014
Urząd Gminy
Gminne Władze
Finanse Gminy
Prawo Lokalne
Ochrona Środowiska
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Żórawina na lata 2005-2013
Studium
Przetargi
Jednostki Organizacyjne
Nabór na wolne stanowiska pracy
Stypendia
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Mapa serwisu
Statystyka stron
Zgłoś błąd/sugestię

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na temat sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych

Z dnia 2006/12/11
Ważne od 2006/12/11
Ważne do 2007/2/19

WÓJT GMINY ŻÓRAWINA

ogłasza na dzień 15 lutego 2007 r. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych

 w obrębie Żórawina, gm. Żórawina

nieruchomość przeznaczona na cele  produkcyjno – usługowe („P-U”), składająca się z działek:

a.      nr 95/2 /KW 93979/, nr 97 /KW 93985/, nr 682/1 /KW 93981/,

b.      nr 99, 100, 102, 96/3 nie posiadają urządzonej księgi wieczystej

o łącznej powierzchni 5,4908 ha.

Nieruchomość zlokalizowana jest w Żórawinie przy torach kolejowych relacji Wrocław - Strzelin.

Cena wywoławcza: 3 500 000,00 zł, wysokość wadium 200 000,00 zł.

Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony 22 % podatek VAT oraz koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży.

Przetarg przeprowadzony zostanie o godzinie 10.00

Przetarg odbędzie się 15 lutego 2007 r.  w Urzędzie Gminy Żórawina, ul. Kolejowa 6, pok. nr 1

§   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium (w środkach pieniężnych) na konto Urzędu Gminy Żórawina, B.S. Kąty Wrocławskie o/Żórawina, Nr 67 9574 1028 2002 0013 0013 0004, w terminie do dnia 9 lutego 2007 r.

§   Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie (do 3 dni od dnia przetargu).

§   W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości przez osobę, która przetarg wygrała, wpłacone wadium przepada na rzecz organizatora przetargu.

§   W przetargu mogą brać udział cudzoziemcy, osoby fizyczne i osoby prawne, w rozumieniu obowiązujących przepisów.

§   Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość (w przypadku osób prawnych - umowy spółek, aktualny wyciąg KRS, aktualna lista wspólników oraz pełnomocnictwa do występowania w imieniu spółki).

§   Wójt Gminy może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje na temat działek można uzyskać w Urzędzie Gminy Żórawina w pok. nr 1 lub pod tel. 071-31 65 302 wew. 44 oraz na stronie Urzędu Gminy Żórawina www.bip.zorawina.pl

Wytwarzający informację Jolanta Piechota
Publikujący informację Andrzej Szawan
Odpowiedzialny za treść Jolanta Piechota

Biuletyn redagują:
Monika Baron Witka
Dariusz Kubacki

tel. +48 71 316 51 57
licznik: 495984 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
24-12-2014: IV sesja Rady Gminy Żórawina VII kadencji odbędzie się w dniu 30 grudnia 2014r. o godz.14.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie przy al. Niepodległości więcej...
19-12-2014: III nadzwyczajna sesja Rady Gminy Żórawina VII kadencji odbędzie się w dniu 22 grudnia 2014r. o godz.15.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie przy al. Niepodległości więcej...
11-12-2014: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 ..." więcej...
11-12-2014: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 w m. Stary Śleszów, gm. Żórawina” więcej...
05-12-2014: II sesja Rady Gminy Żórawina VII kadencji odbędzie się w dniu 09 grudnia 2014r. o godz.14.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie przy al. Niepodległości  więcej...
03-12-2014: Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Kanalizacja sanitarna dla m. Rzeplin, Mędłów i Suchy Dwór w gm. Żórawina” więcej...
01-12-2014: Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa magazynu oleju rzepakowego oraz rozbudowa magazynu makuchu rzepakowego” więcej...
28-11-2014: Uchwała nr I/1/14 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie powołania Komisji Skrótacyjnej do przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żórawina więcej...
28-11-2014: Uchwała nr I/2/14 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Żórawina więcej...
28-11-2014: Uchwała nr I/3/14 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żórawina więcej...