Strona główna » Przetargi użytkownik: gość
Wybory Samorządowe 2014
Urząd Gminy
Gminne Władze
Finanse Gminy
Prawo Lokalne
Ochrona Środowiska
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Żórawina na lata 2005-2013
Studium
Przetargi
Jednostki Organizacyjne
Nabór na wolne stanowiska pracy
Stypendia
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Mapa serwisu
Statystyka stron
Zgłoś błąd/sugestię

Aktualizacja - Ogłoszenie o przetargu na budowę boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowości Żórawina z uwzględnieniem wytycznych programowych Ministerstwa Sportu Rzeczypospolitej Polskiej p.n." Blisko bois

Z dnia 2007/7/23
Ważne od 2007/7/23
Ważne do 2007/7/30

                                                                                       Żórawina, dnia 23.07.2007 r.

UG-ITiPP-341/6/3/2007

                                                                 Wykonawcy wszyscy

Dot przetargu nieograniczonego na  Budowę boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowości Żórawina z uwzględnieniem wytycznych programowych Ministerstwa Sportu Rzeczypospolitej Polskiej p.n. - „Blisko Boisko”.

   

   Urząd Gminy w Żórawinie informuje, ze wpłynęło zapytanie odnośnie postępowania przetargowego na budowę boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej w związku z powyższym  zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 ( Dz.U.Nr 19 poz. 177 ze zmianami) przekazujemy treść zapytania wraz z odpowiedzią:

Pytanie:

Pytanie do Zamawiającego dotyczące przetargu j/w

„ Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie jw.stwierdzamy, że zgodnie z działem XXII pkt 8 załącznikiem do SIWZ jest projekt budowlany.

Na stronie internetowej nie załączono projektu budowlanego co wręcz uniemożliwia wykonanie wyceny robót elektrycznych oraz sprawdzenia poprawności załączonego przedmiaru z projektem budowlanym.

Prosimy o niezwłoczne umieszczenie na stronie internetowej projektu budowlanego który w myśl. Art. 31 Prawa Zamówień Publicznych stanowi opis przedmiotu zamówienia.”

Odpowiedź :

Urząd Gminy w Żórawinie informuje, że zostanie zamieszczona na stronie internetowej urzędu  w BIP pełna dokumentacja techniczna na w/w  projekt

Wytwarzający informację Ewa Lozio
Publikujący informację Andrzej Szawan
Odpowiedzialny za treść Ewa Lozio
Elementy podrzędne (2)
plik rysunek 1
plik rysunek 2

Biuletyn redagują:
Monika Baron Witka
Dariusz Kubacki

tel. +48 71 316 51 57
licznik: 493855 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
24-12-2014: IV sesja Rady Gminy Żórawina VII kadencji odbędzie się w dniu 30 grudnia 2014r. o godz.14.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie przy al. Niepodległości więcej...
19-12-2014: III nadzwyczajna sesja Rady Gminy Żórawina VII kadencji odbędzie się w dniu 22 grudnia 2014r. o godz.15.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie przy al. Niepodległości więcej...
11-12-2014: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 ..." więcej...
11-12-2014: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 w m. Stary Śleszów, gm. Żórawina” więcej...
05-12-2014: II sesja Rady Gminy Żórawina VII kadencji odbędzie się w dniu 09 grudnia 2014r. o godz.14.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie przy al. Niepodległości  więcej...
03-12-2014: Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Kanalizacja sanitarna dla m. Rzeplin, Mędłów i Suchy Dwór w gm. Żórawina” więcej...
01-12-2014: Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa magazynu oleju rzepakowego oraz rozbudowa magazynu makuchu rzepakowego” więcej...
28-11-2014: Uchwała nr I/1/14 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie powołania Komisji Skrótacyjnej do przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żórawina więcej...
28-11-2014: Uchwała nr I/2/14 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Żórawina więcej...
28-11-2014: Uchwała nr I/3/14 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żórawina więcej...