Strona główna » Przetargi użytkownik: gość
Wybory Samorządowe 2014
Urząd Gminy
Gminne Władze
Finanse Gminy
Prawo Lokalne
Ochrona Środowiska
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Żórawina na lata 2005-2013
Studium
Przetargi
Jednostki Organizacyjne
Nabór na wolne stanowiska pracy
Stypendia
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Mapa serwisu
Statystyka stron
Zgłoś błąd/sugestię

Przetargi

folder

Elementy podrzędne (179)
dokument 2014/11/18 Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza przetarg pn. "Przetarg nieograniczony na dostawę - zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Żórawina"
dokument 2014/11/16 Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza na dzień 06 listopada 2014r. rokowania na sprzedaż lokali położonych w Komorowicach, gm. Żórawina /dz. 246/15 /
dokument 2014/10/21 Wójt Gminy Żórawina ogłasza przetarg pn. "Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego dla Urzędu Gminy Żórawina oraz jednostek podległych"
dokument 2014/9/30 Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza przetarg pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Żórawinie"
dokument 2014/9/26 Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza przetarg pn. "Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 000 000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu powiększonego o kwotę rozchodów w związku z realizacją zadań inwestycyjnych Gminy Żórawina"
dokument 2014/9/23 Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza przetarg pn. "Przebudowa ulicy: Sportowej, Gimnazjalnej, Mikołaja Kopernika w miejscowości Żórawina"
dokument 2014/9/16 Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza przetarg pn. "Remont części obiektu znajdującego się na działce nr 34/2 w Rzeplinie"
dokument 2014/9/12 Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza przetarg pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Żórawina- etap II
dokument 2014/9/10 Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza przetarg pn. "Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem jezdnym 4x4 dla OSP Żórawina"
dokument 2014/8/26 Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza przetarg pod nazwą: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nowojowicach
dokument 2014/8/26 Aktualizacja - Zapytanie ofertowe dot. zadania pn. "Modernizacja szkolnego placu zabaw w Rzeplinie" w ramach Programu "Radosna Szkoła"
dokument 2014/8/21 Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
dokument 2014/8/5 Aktualizacja - Zapytanie ofertowe dot. zadania pn. "Utworzenie miejsca do zabaw i ćwiczeń w Pasterzycach " w ramach parku wiejskiego
dokument 2014/8/1 Wójt Gminy Żórawina ogłasza przetarg pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Żórawina- etap II
dokument 2014/7/31 Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza przetarg pod nazwą: "Przebudowa ul. Urzędniczej w Żórawinie"
dokument 2014/6/26 Aktualizacja - GZGK w Żórawinie ogłasza przetarg pn: "Zakup i dostawa armatury wod.-kan. dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie"
dokument 2014/6/25 Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza przetarg pod nazwą: Remont drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową położonej na działkach nr 121, 120 obręb Suchy Dwór, gmina Żórawina
dokument 2014/6/24 Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza przetarg pn: "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wilczkowie"
dokument 2014/6/2 Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza przetarg pod nazwą: "Remont drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową położonej na działkach nr 121, 120 obręb Suchy Dwór, gmina Żórawina"
dokument 2014/5/27 Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza na dzień 27 maja 2014 II przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na sprzedaż lokali położonych w Komorowicach, gm. Żórawina
dokument 2014/5/27 Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza przetarg pn: "Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Suchy Dwór oraz Karwiany-Komorowice"
dokument 2014/5/23 Aktualizacja - Zapytanie ofertowe dotyczące zadania pod nazwą "Utworzenie miejsca rekreacji, zabaw i ćwiczeń w Wojkowicach"
dokument 2014/5/22 Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza na dzień 19 maja 2014r. trzecie rokowania po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Jaksonów i stanowiących własność Gminy Żórawina /dz. 146/36 i 146/40 /
dokument 2014/5/8 Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza przetarg pn. "Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego z oświetleniem przy drodze gminnej prowadzącej do Mędłowa"
dokument 2014/4/25 Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza przetarg pn. : Budowa hali sportowej przy gimnazjum w Żórawinie
dokument 2014/4/3 Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza na dzień 07 marca 2014r. drugie rokowania po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Jaksonów i stanowiących własność Gminy Żórawina /dz. 146/36 i 146/40 /
dokument 2014/3/24 Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza przetarg pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Żórawinie"
dokument 2014/3/10 Aktualizacja - GZGK w Żórawinie ogłasza przetarg pn: "Sukcesywna dostawa piasku i kruszywa drogowego dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie"
dokument 2014/3/3 Aktualizacja - GZGK w Żórawinie ogłasza przetarg pn: "Zakup i dostawa wodomierzy i osprzętu dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie"
dokument 2014/2/25 Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza na dzień 17 lutego 2014 przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Żórawina /lokale Komorowice/
dokument 2014/2/17 Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza przetarg pn. : "Budowa oświetlenia drogowego w Mnichowicach gmina Żórawina"
dokument 2014/1/7 Aktualizacja - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie ogłasza przetarg na "Zakup samochodu asenizacyjnego wraz z funkcją ciśnieniowego czyszczenia kanałów"
dokument 2013/12/23 Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza na dzień 13 grudnia 2013 przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Żórawina /działka 47/4 Rzeplin/
dokument 2013/12/19 Zapytanie ofertowe na wykonanie usług w zakresie opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego niezbędnych ...
dokument 2013/12/3 Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza przetarg pn.: "Dostawa - zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Żórawina"
dokument 2013/11/7 Aktualizacja - Przetarg nieograniczony na wykonanie opracowania dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej z sięgaczami do granic pasa drogowego w gminie Żórawina dla miejscowości: Rzeplin, Mędłów, Suchy Dwór
dokument 2013/9/20 Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza przetarg pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Urzędu Gminy Żórawina oraz jednostek podległych"
dokument 2013/9/11 Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza na dzień 30 sierpnia 2013 II przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Żórawina /przy torach kolejowych/
dokument 2013/9/11 Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza na dzień 30 sierpnia 2013r. rokowania po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Jaksonów i stanowiących własność Gminy Żórawina /dz. 146/36 i 146/40 /
dokument 2013/9/3 Aktualizacja - Zapytanie ofertowe na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Krajków
dokument 2013/9/3 Aktualizacja - Zapytanie ofertowe na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Rzeplin
dokument 2013/8/23 Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza przetarg pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzeście
dokument 2013/8/22 Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza przetarg pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rzeplin - Suchy Dwór
dokument 2013/8/13 Aktualizacja - Zapytanie ofertowe - "Przebudowa miejsca do zabaw i ćwiczeń w Polakowicach"
dokument 2013/8/9 Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza przetarg pn. Budowa odcinka sieci wodociągowej z miejscowości Brzeście do miejscowości Marcinkowice
dokument 2013/8/1 Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza przetarg pn.: "Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej oraz biblioteki w miejscowości Węgry-Gmina Żórawina"
dokument 2013/7/19 Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza przetarg pn. "Przebudowa ulicy Majowej w Karwianach"
dokument 2013/5/29 Aktualizacja - Przetarg - Zakup i dostawa rur dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie
dokument 2013/5/13 Aktualizacja - Zapytanie ofertowe - Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w Krajkowie
dokument 2013/4/9 Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza przetarg na "Remont budynku świetlicy wiejskiej oraz biblioteki w miejscowości Węgry, Gmina Żórawina"
dokument 2013/4/2 Aktualizacja - Przetarg - Zakup i dostawa armatury wod.-kan. dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie
dokument 2013/3/28 Aktualizacja - Przetarg - Zakup i dostawa rur dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie
dokument 2013/3/11 Aktualizacja - Przetarg - Zakup i dostawa wodomierzy i osprzętu dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie
dokument 2013/2/1 Zapytanie ofertowe na wykonanie usług w zakresie wyceny nieruchomości
dokument 2013/1/28 Aktualizacja - Przetarg - Sukcesywna dostawa piasku i kruszywa drogowego dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie
dokument 2013/1/25 Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza na dzień 28 grudnia 2012 drugi przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Żórawina i stanowiących własność Gminy Żórawina /działki 146/36 146/40 /
dokument 2013/1/16 Aktualizacja - Przetarg - Zakup i dostawa rur dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie
dokument 2013/1/16 Aktualizacja - Przetarg - Zakup i dostawa armatury wod.-kan. dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie
dokument 2013/1/8 Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza na dzień 06 grudnia 2012 przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Żórawina /przy torach kolejowych/
dokument 2012/12/21 Aktualizacja - Zapytanie ofertowe na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Wojkowice
dokument 2012/11/27 Aktualizacja - Zapytanie ofertowe dotyczące wyposażenia świetlicy w komputery oraz sprzęt multimedialny, w ramach zadania pn. "Doposażenie świetlicy wiejskiej w Galowicach w komputery, sprzęt multimedialny oraz urządzenia do ćwiczeń fizycznych"
dokument 2012/11/27 Aktualizacja - Zapytanie ofertowe dotyczące wyposażenia świetlicy w sprzęt do ćwiczeń, w ramach zadania pn. "Doposażenie świetlicy wiejskiej w Galowicach w komputery, sprzęt multimedialny oraz urządzenia do ćwiczeń fizycznych"
dokument 2012/11/21 Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza przetarg na "Dostawa zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Żórawina"
dokument 2012/11/13 Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza na dzień 16 października 2012r. pierwszy przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Żórawina i stanowiących własność Gminy Żórawina
dokument 2012/11/13 Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza na dzień 06 listopada 2012 przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Żórawina /działki 47/4 Rzeplin i 200/2 Żórawina/
dokument 2012/10/25 Aktualizacja - Zapytanie ofertowe na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Żórawina
dokument 2012/9/28 Aktualizacja - Zapytanie ofertowe dotyczące "Zagospodarowania przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsca do zabaw i ćwiczeń" w m. Stary Śleszów
dokument 2012/9/20 Aktualizacja - Zapytanie ofertowe na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Żórawina
dokument 2012/9/14 Aktualizacja - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żórawinie ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ROZEZNANIU CENOWYM NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ DLA BENEFICJENTÓW PROJEKTU DZIAŁAJĄC WYKORZYSTUJESZ SZANSĘ
dokument 2012/9/11 Aktualizacja - Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Urzędu Gminy Żórawina oraz jednostek podległych
dokument 2012/9/7 Aktualizacja - Zapytanie ofertowe - wykonanie projektu ciągu pieszo-rowerowego z oświetleniem, przy drodze gminnej prowadzącej do Mędłowa
dokument 2012/8/30 Aktualizacja - Zapytanie ofertowe dotyczące projektu pn.:"Ocieplenie ścian budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Galowice"
dokument 2012/8/20 Aktualizacja - Zapytanie ofertowe dotyczące projektu pn.:"Ocieplenie ścian budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Galowice"
dokument 2012/8/1 Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „ Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Turów-Mędłow."
dokument 2012/8/1 Aktualizacja - Zapytanie ofertowe na wykonanie usług w zakresie opracowywania projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego...
dokument 2012/7/31 Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „ Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Turów-Mnichowice."
dokument 2012/7/18 Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Wykonanie przebudowy ul. Bankowej w Żórawinie.”
dokument 2012/7/18 Aktualizacja - Zapytanie ofertowe dotyczące: „Zagospodarowania przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsca do zabaw i ćwiczeń w Żórawinie”
dokument 2012/6/6 Aktualizacja - Zapytanie ofertowe na sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Wojkowice
dokument 2012/4/19 Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „ Przebudowa świetlicy wiejskiej w Przecławicach”
dokument 2012/3/16 Wójt Gminy Żórawina ogłasza na dzień 17 maja 2012 drugi przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Żórawina /działka 173/
dokument 2012/3/7 Aktualizacja - WÓJT GMINY ŻÓRAWINA ogłasza na dzień 30 stycznia 2012 r. przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na najem lokalu użytkowego we wsi Węgry, gmina Żórawina
dokument 2012/2/3 Aktualizacja - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie ogłasza przetarg pn:"Zakup i dostawa armatury wod.-kan. dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie"
dokument 2012/1/23 Aktualizacja - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie ogłasza przetarg pn:"Zakup i dostawa rur dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie"
dokument 2011/12/22 Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza przetarg na "Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.500.000,00 zł na sfinansowanie deficytu Gminy Żórawina"
dokument 2011/12/15 Aktualizacja - Zapytanie ofertowe na sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Turów
dokument 2011/12/15 Aktualizacja - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie ogłasza przetarg na: "Sukcesywna dostawa piasku i kruszywa drogowego dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie"
dokument 2011/12/14 Zapytanie ofertowe na sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Krajków
dokument 2011/12/6 Aktualizacja - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie ogłasza przetarg na: "Dostawa paliw, dzierżawa dystrybutora i zbiorników paliwowych dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie"
dokument 2011/11/22 Aktualizacja - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie ogłasza przetarg na: "Sukcesywna dostawa piasku i kruszywa drogowego dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie"
dokument 2011/11/18 Aktualizacja ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące realizacji zamówienia publicznego poniżej 14 000 euro pn: "Przygotowanie imprezy promocyjnej (festynu)"
dokument 2011/11/9 Aktualizacja - ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące realizacji zamówienia publicznego poniżej 14 000 euro pn: "Projekt, wykonanie i montaż jednej jednostronnej tablicy pamiątkowej oraz projekt, wykonanie i dostarczenie 100 szt. kalendarzy"
dokument 2011/11/9 Aktualizacja - ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące realizacji zamówienia publicznego poniżej 14 000 euro pn: "Przygotowanie imprezy promocyjnej (festynu)"
dokument 2011/10/19 Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza na dzień 10 października 2011 przetarg ustny nieograniczony/licytacja/ na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Żórawina - nieruchomość niezabudowana w Rzeplinie na działce 47/4
dokument 2011/9/22 Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie „Wykonanie remontu elewacji (wschodniej i południowej) Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Żórawinie.”
dokument 2011/9/16 Aktualizacja - WÓJT GMINY ŻÓRAWINA ogłasza na dzień 08 sierpnia 2011 r. przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Żórawina
dokument 2011/8/29 Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "WYKONANIE ODWIERTU STUDNI ZASTĘPCZEJ S-1z bis NA TERENIE SUW ŻÓRAWINA Z PRZYŁĄCZENIEM DO ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ I ZLIKWIDOWANIEM ..."
dokument 2011/8/24 Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie „Wykonanie remontu elewacji (wschodniej i południowej) Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Żórawinie.”
dokument 2011/8/17 Aktualizacja - WÓJT GMINY ŻÓRAWINA ogłasza na dzień 08 sierpnia 2011 r. trzecie rokowania po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Żórawina i stanowiących własność Gminy Żórawina
dokument 2011/8/16 Aktualizacja - ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące realizacji zamówienia publicznego poniżej 14 000 euro - Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu wraz z opinią o projekcie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żórawinie”
dokument 2011/8/1 Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Wykonanie prac konserwatorskich przy barokowej bramie głównej w zespole pałacowo- folwarcznym w Galowicach”
dokument 2011/6/29 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY - Dofinansowanie przewozów w komunikacji zbiorowej na liniach autobusowych
dokument 2011/3/9 Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza na dzień 04 marca 2011 drugie rokowania po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Żórawina - 95/2, 97, 99, 100, 102 i inne
dokument 2011/2/4 Informacja o wynikach przetargu oraz wynikach rokowań z dnia 31 stycznia 2011r.
dokument 2011/1/18 Aktualizacja - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - "Zakup i dostawa wodomierzy i osprzętu dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie"
dokument 2010/12/28 Wójt Gminy Żórawina ogłasza na dzień 31 stycznia 2011 rokowania po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Żórawina - 174/11, 447/3
dokument 2010/12/28 Wójt Gminy Żórawina ogłasza na dzień 31 stycznia 2011 przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Żórawina - 175/1
dokument 2010/12/22 Aktualizacja - Zapytanie ofertowe na wykonanie plakatów i ulotek w ramach promocji projektu z zakresu infrastruktury ochrony środowiska współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WD na lata 2007-2013
dokument 2010/12/21 Aktualizacja - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie ogłasza przetarg na: Zakup i dostawa armatury wod.-kan. i rur dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie
dokument 2010/9/1 Aktualizacja - Zapytanie ofertowe na publikację trzech artykułów/ogłoszeń promocyjnych w prasie codziennej w ramach promocji projektu z zakresu infrastruktury ochrony środowiska współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego...
dokument 2010/8/27 Wójt Gminy Żórawina ogłasza przetarg na zadanie: „Budowa chodnika w miejscowości Mnichowice II i III etap"
dokument 2010/8/24 Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 000 000,00 zł na sfinansowanie deficytu powiększonego o kwotę rozchodów w związku z realizacją zadań inwestycyjnych Gminy Żórawina
dokument 2010/8/17 Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza przetarg na dowożenie i rozwożenie dzieci do/ze szkół na terenie Gminy Żórawina w dni nauki szkolnej
dokument 2010/7/13 Wójt Gminy Żórawina ogłasza na dzień 16 sierpnia 2010 rokowania po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości - działka 174/11
dokument 2010/7/13 Wójt Gminy Żórawina ogłasza na dzień 16 sierpnia 2010 drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości - działka 447/3
dokument 2010/7/13 Wójt Gminy Żórawina ogłasza na dzień 17 września 2010 rokowania po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości - działki 95/2, 97, 99, 100, 102, 96/3, 682/1
dokument 2010/6/7 Aktualizacja - Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu z zakresu infrastruktury ochrony środowiska współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa..
dokument 2010/6/7 Wójt Gminy Żórawina ogłasza na dzień 16 sierpnia 2010 rokowania po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości - działki 146/36, 146/40
dokument 2010/4/13 Wójt Gminy Żórawina ogłasza przetarg na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres 3 lat - działka nr 449/3 obręb Żórawina
dokument 2010/4/13 Wójt Gminy Żórawina ogłasza przetarg na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres 3 lat - działka nr 173 obręb Żórawina
dokument 2010/4/9 Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Przebudowa drogi do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej, Turów – Żórawina"
dokument 2010/3/29 Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Budowa sieci wodociagowej na działkach nr 131/1, 131/2, 143, 142/1, 144/1, 60/1, 60/2 – obręb Wojkowice"
dokument 2010/3/18 Wójt Gminy Żórawina informuje o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w gminie Żórawina
dokument 2010/3/17 Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza przetarg "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żórawinie" - nadzór
dokument 2010/3/16 Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza przetarg "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żórawinie" - budowa
dokument 2010/2/5 Wójt Gminy Żórawina ogłasza na dzień 13 kwietnia 2010 drugi przetarg nieograniczony /licytacja/ na sprzedaz nieruchomości położonych na terenie gminy Żórawina
dokument 2010/2/5 Wójt Gminy Żórawina ogłasza na dzień 16 marca 2010 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w gminie Żórawina
dokument 2009/11/19 Aktualizacja - Przetarg na budowę świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz bezodpływowym, szczelnym zbiornikiem na nieczystości płynne wraz z zagospodarowaniem terenu, w miejscowości Nowojowice
dokument 2009/10/16 Informacja o wynikach przetargu - Żórawina, Jaksonów, Wojkowice
dokument 2009/10/16 Aktualizacja - przetarg na wykonanie remontu budynku domu kultury w zakresie stropodachu - Galowice, gmina Żorawina - pytania i odpowiedzi
dokument 2009/10/2 Wójt Gminy Żórawina ogłasza przetarg na wykonanie remontu budynku domu kultury w zakresie stropodachu, filarków i nadproży okiennych w miejscowości Galowice, Gmina Żórawina
dokument 2009/10/1 Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza przetarg na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.500.000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego Gminy Żórawina
dokument 2009/9/29 Wójt Gminy Żórawina ogłasza przetarg na wykonanie budowy chodnika wraz z zatoką autobusową w miejscowości Mnichowice – etap I
dokument 2009/9/23 Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza przetarg nieograniczony na "Remont ul.Chrobrego wraz z chodnikami m. Żórawina"
dokument 2009/8/6 Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza na dzień 08 września 2009 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Mnichowicach działka 174/11
dokument 2009/8/3 Wójt Gminy Żórawina ogłasza na dzień 06 października 2009 pierwszy przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Żórawina - działki 95/2, 97, 99, 100 i inne
dokument 2009/7/10 Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 346 w m. Stary Śleszów, gmina Żórawina
dokument 2009/4/29 Wójt Gminy Żórawina zaprasza do składania ofert na wykonanie chodnika w miejscowości Węgry przy drodze wojewódzkiej nr 346
dokument 2009/4/23 Aktualizacja - Przetarg - Remont drogi gminnej Mnichowie-Turów, gmina Żórawina
dokument 2009/1/27 Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza na dzień 20 stycznia 2009 czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Żórawina, gmina Żórawina
dokument 2009/1/15 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA SPORZĄDZANIU PROJEKTÓW DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO
dokument 2008/11/25 Aktualizacja - Przetarg na zadanie p.n.: „Budowa drogi gminnej Karwiany-Komorowice”
dokument 2008/8/7 Aktualizacja - Przetarg na dowóz i rozwóz dzieci do/ze szkół na terenie Gminy Żórawina w dni nauki szkolnej
dokument 2008/8/4 WÓJT GMINY ŻÓRAWINA ogłasza na dzień 11 września 2008 r. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Żórawina i stanowiących własność Gminy Żórawina
dokument 2008/7/14 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Żórawina
dokument 2008/4/25 Przetarg na rozbudowę i modernizację SUW Bratowice
dokument 2008/3/6 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Żórawina w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2008
dokument 2008/2/8 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Żórawina, gm. Żórawina
dokument 2008/1/22 Przetarg na rozbudowę i modernizację SUW Bratowice
dokument 2007/10/18 Przetarg na remont dachu budynku ZSP nr 4 w Polakowicach
dokument 2007/10/16 Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej hali sportowej przy Gimnazjum w Żórawinie
dokument 2007/8/24 Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu stropodachu sali widowiskowej w Gminnym Centrum Kultury w miejscowości Żorawina
dokument 2007/8/24 Przetarg nieograniczony na wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejcowości Mędłów
dokument 2007/8/14 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Żórawina
dokument 2007/7/23 Aktualizacja - Ogłoszenie o przetargu na budowę boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowości Żórawina z uwzględnieniem wytycznych programowych Ministerstwa Sportu Rzeczypospolitej Polskiej p.n." Blisko bois
dokument 2007/7/23 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę koparko - ładowarki dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie
dokument 2007/7/13 Aktualizacja- Ogłoszenie o przetargu na budowę oświetlenia drogowego w miejscowościach: Suchy Dwór, Mędłów, Mnichowice
dokument 2007/7/13 Przetarg na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie Okrzeszyce gm. Żórawina ..
dokument 2007/7/11 Aktualizacja - Ogłoszenie o przetargu na termomodernizację budynku szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną
dokument 2007/7/11 Aktualizacja - Ogłoszenie o przetargu na Budowę boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowości Żórawina z uwzględnieniem wytycznych programowych Ministerstwa Sportu Rzeczypospolitej Polskiej p.n. - „Blisko Boisko”.
dokument 2007/7/5 Ogłoszenie o przetargu na zakup i dostawę koparko-ładowarki dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
dokument 2007/5/23 Ogłoszenie o przetargu na rozbudowę i modernizację Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Bratowice
dokument 2007/4/27 Ogłoszenie o przetargu na modernizację chodników na terenie Gminy Żórawina w miejscowościach: Rzeplin, Suchy Dwór, Polakowice
dokument 2007/4/26 Ogłoszenie o przetargu na dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy
dokument 2007/3/30 Ogłoszenie o przetargu na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowościach Jaksonów i Brzeście
dokument 2007/3/1 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Żórawina w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2007 roku.
dokument 2007/2/16 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
dokument 2007/2/7 Zakład Opieki Zdrowotnej w Żórawinie ogłasza przetarg na dostawę samochodu osobowego
dokument 2007/1/25 Przetarg na na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Żórawina w dni nauki szkolnej..
dokument 2007/1/25 Odwołanie przetargu - Żórawina
dokument 2007/1/24 Informacja o przetargu z dnia 16 stycznia
dokument 2007/1/8 Odwołanie przetargu w miejscowości Żórawina
dokument 2006/12/11 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych
dokument 2006/12/11 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na temat sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych
dokument 2006/7/31 Przetarg nieograniczony na modernizację budynku ZS-P nr 1 - Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego w Żórawinie
dokument 2006/7/18 Przetarg nieograniczony na budowę świetlicy wiejskiej w Jaksonowie
dokument 2006/7/11 Ogłoszenie o przetargu - remont chodników
dokument 2006/7/11 SIWZ - Remont chodników
dokument 2006/1/26 OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY ŻÓRAWINA W DZIEDZINIE UPOWSZECHNIANIE KULTYRY FIZYCZNEJ I SPORTU W ROKU 2006

Biuletyn redagują:
Monika Baron Witka
Dariusz Kubacki

tel. +48 71 316 51 57
licznik: 582599 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
24-12-2014: IV sesja Rady Gminy Żórawina VII kadencji odbędzie się w dniu 30 grudnia 2014r. o godz.14.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie przy al. Niepodległości więcej...
19-12-2014: III nadzwyczajna sesja Rady Gminy Żórawina VII kadencji odbędzie się w dniu 22 grudnia 2014r. o godz.15.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie przy al. Niepodległości więcej...
11-12-2014: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 ..." więcej...
11-12-2014: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 w m. Stary Śleszów, gm. Żórawina” więcej...
05-12-2014: II sesja Rady Gminy Żórawina VII kadencji odbędzie się w dniu 09 grudnia 2014r. o godz.14.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie przy al. Niepodległości  więcej...
03-12-2014: Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Kanalizacja sanitarna dla m. Rzeplin, Mędłów i Suchy Dwór w gm. Żórawina” więcej...
01-12-2014: Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa magazynu oleju rzepakowego oraz rozbudowa magazynu makuchu rzepakowego” więcej...
28-11-2014: Uchwała nr I/1/14 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie powołania Komisji Skrótacyjnej do przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żórawina więcej...
28-11-2014: Uchwała nr I/2/14 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Żórawina więcej...
28-11-2014: Uchwała nr I/3/14 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żórawina więcej...