Strona główna » Statystyka stron użytkownik: gość
Wybory Samorządowe 2014
Urząd Gminy
Gminne Władze
Finanse Gminy
Prawo Lokalne
Ochrona Środowiska
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Żórawina na lata 2005-2013
Studium
Przetargi
Jednostki Organizacyjne
Nabór na wolne stanowiska pracy
Stypendia
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Mapa serwisu
Statystyka stron
Zgłoś błąd/sugestię

Strona Liczba odsłon 
Strona główna357516
   Wybory Samorządowe 201432758
   Urząd Gminy54676
        Godziny Urzędowania 14513
        Regulamin Organizacyjny Urzędu 13483
        SCHEMAT ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY 55177
        Rejestry i ewidencje 13578
   Gminne Władze27221
        Wójt Gminy 15052
        Rada Gminy 23540
        Komisje Rady Gminy 17022
            Komisja Rewizyjna 4217
            Komisja Rolnictwa, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska 4142
            Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Przestrzegania Prawa 4201
            Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Budżetu 4196
        Sołtysi Gminy Żórawina 20404
   Finanse Gminy23760
        Budżet 12350
            2003 4827
            2004 4859
            2005 4685
            2006 3635
            2007 r. 3701
            2008 14363
            2009 11962
            2010 11655
            2011 19955
            2012 16881
            2013 11762
            2014 10009
            2015 2021
        Sprawozdania budżetowe 26073
        Majątek 12035
        Podatki i opłaty lokalne 69561
   Prawo Lokalne25913
        Statut Gminy 10459
        Uchwały Rady Gminy i terminy sesji 616816
        Zarządzenia 67761
        Obwieszczenia 36228
        Sposoby stanowienia prawa miejscowego 33519
        Komunikaty 466957
        Oświadczenia majątkowe 224769
   Strona główna357516
        Oświadczenia majątkowe 23282
        Oferty Inwestycyjne 10856
        Przeglądarka dokumentów 5439
        Nabór pracowników 1042
        2005 r. 800
        Komunikaty 206238
   Ochrona Środowiska41483
        Azbest 4524
        Udzielanie informacji o środowisku 3146
        Plan urządzeniowo-rolny 3924
        Działalność regulowana 3613
        Wnioski 3393
        Podatek śmieciowy 8511
   Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Żórawina na lata 2005-201317083
   Studium27119
   Przetargi580719
   Jednostki Organizacyjne20515
        GOPS 59441
        Gminne Centrum Kultury 10568
        Szkoły, przedszkola 16069
        Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 34826
        SP ZOZ 8078
   Nabór na wolne stanowiska pracy154611
   Stypendia11203
   Rejestr żłobków i klubów dziecięcych4962
   Strona główna357516
   Mapa serwisu14664
   Statystyka stron11873
   Strona główna357516
   Szukaj36648
   Zgłaszanie błędów/sugestii12296

Biuletyn redagują:
Monika Baron Witka
Dariusz Kubacki

tel. +48 71 316 51 57
licznik: 11873 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
24-12-2014: IV sesja Rady Gminy Żórawina VII kadencji odbędzie się w dniu 30 grudnia 2014r. o godz.14.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie przy al. Niepodległości więcej...
19-12-2014: III nadzwyczajna sesja Rady Gminy Żórawina VII kadencji odbędzie się w dniu 22 grudnia 2014r. o godz.15.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie przy al. Niepodległości więcej...
11-12-2014: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 ..." więcej...
11-12-2014: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 w m. Stary Śleszów, gm. Żórawina” więcej...
05-12-2014: II sesja Rady Gminy Żórawina VII kadencji odbędzie się w dniu 09 grudnia 2014r. o godz.14.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie przy al. Niepodległości  więcej...
03-12-2014: Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Kanalizacja sanitarna dla m. Rzeplin, Mędłów i Suchy Dwór w gm. Żórawina” więcej...
01-12-2014: Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa magazynu oleju rzepakowego oraz rozbudowa magazynu makuchu rzepakowego” więcej...
28-11-2014: Uchwała nr I/1/14 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie powołania Komisji Skrótacyjnej do przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żórawina więcej...
28-11-2014: Uchwała nr I/2/14 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Żórawina więcej...
28-11-2014: Uchwała nr I/3/14 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żórawina więcej...