Strona główna » Przetargi użytkownik: gość
Wybory Samorządowe 2014
Urząd Gminy
Gminne Władze
Finanse Gminy
Prawo Lokalne
Ochrona Środowiska
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Żórawina na lata 2005-2013
Studium
Przetargi
Jednostki Organizacyjne
Nabór na wolne stanowiska pracy
Stypendia
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Mapa serwisu
Statystyka stron
Zgłoś błąd/sugestię

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę koparko - ładowarki dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie

Z dnia 2007/7/23
Ważne od 2007/7/23
Ważne do 2007/7/30

                                                  Żórawina, dnia 20.07.2007r

GZGK / 247 / 2007                                                                                                   

                                                                                                                                                                            

            

                                                                                                                             Wykonawcy wszyscy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę koparko                     ładowarki dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w                      Żórawinie

       Informujemy, że przetarg w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę koparko- ładowarki dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie, który odbył się 19.07.2007 r. wygrała firma : VOLVO Maszyny Budowlane Polska Sp. z o.o. , ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa, która zaoferowała cenę za wykonanie całości zadania w wysokości 294.020,00,- zł brutto (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych  00/100), cena netto 241.000,00,- zł. ( słownie:  dwieście czterdzieści jeden tysięcy złotych )

    Uzasadnienie: Wyłoniona firma spełnia wszystkie wymagania SIWZ.

Otrzymują:

1. VOLVO Maszyny Budowlane Polska Sp. z o.o.

   ul. Puławska 303

   02-785 Warszawa

Wytwarzający informację GZGK
Publikujący informację Andrzej Szawan
Odpowiedzialny za treść GZGK

Biuletyn redagują:
Monika Baron Witka
Dariusz Kubacki

tel. +48 71 316 51 57
licznik: 495917 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
24-12-2014: IV sesja Rady Gminy Żórawina VII kadencji odbędzie się w dniu 30 grudnia 2014r. o godz.14.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie przy al. Niepodległości więcej...
19-12-2014: III nadzwyczajna sesja Rady Gminy Żórawina VII kadencji odbędzie się w dniu 22 grudnia 2014r. o godz.15.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie przy al. Niepodległości więcej...
11-12-2014: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 ..." więcej...
11-12-2014: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 w m. Stary Śleszów, gm. Żórawina” więcej...
05-12-2014: II sesja Rady Gminy Żórawina VII kadencji odbędzie się w dniu 09 grudnia 2014r. o godz.14.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie przy al. Niepodległości  więcej...
03-12-2014: Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Kanalizacja sanitarna dla m. Rzeplin, Mędłów i Suchy Dwór w gm. Żórawina” więcej...
01-12-2014: Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa magazynu oleju rzepakowego oraz rozbudowa magazynu makuchu rzepakowego” więcej...
28-11-2014: Uchwała nr I/1/14 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie powołania Komisji Skrótacyjnej do przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żórawina więcej...
28-11-2014: Uchwała nr I/2/14 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Żórawina więcej...
28-11-2014: Uchwała nr I/3/14 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żórawina więcej...