Strona główna » Finanse Gminy » Budżet » 2011 użytkownik: gość
Wybory Samorządowe 2014
Urząd Gminy
Gminne Władze
Finanse Gminy
Budżet
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Sprawozdania budżetowe
Majątek
Podatki i opłaty lokalne
Prawo Lokalne
Ochrona Środowiska
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Żórawina na lata 2005-2013
Studium
Przetargi
Jednostki Organizacyjne
Nabór na wolne stanowiska pracy
Stypendia
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Mapa serwisu
Statystyka stron
Zgłoś błąd/sugestię

Budżet na rok 2011

folder

Elementy podrzędne (18)
dokument 2012/7/4 Uchwała nr V/101/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Żórawina za rok 2011
dokument 2012/6/29 Uchwała nr XVIII/129/12 z dnia 29 czerwca 2012 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żórawina za rok 2011
dokument 2011/12/29 Uchwała nr XIII/93/11 z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żórawina na rok 2011
dokument 2011/12/29 Uchwała nr XIII/94/11 z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żórawina na lata 2011-2020
dokument 2011/12/14 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej Gminy Żórawina na rok 2011 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
dokument 2011/12/13 Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu Gminy Żórawina za I półrocze 2011r.
dokument 2011/12/12 Uchwała nr XII/86/11 z dnia 12 grudnia 2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żórawina na rok 2011
dokument 2011/12/12 Uchwała nr XII/87/11 z dnia 12 grudnia 2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żórawina na lata 2011 - 2020
dokument 2011/11/22 Uchwała nr XI/84/11 z dnia 22 listopada 2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żórawina na rok 2011
dokument 2011/9/30 Uchwała nr X/68/11 z dnia 30 września 2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żórawina na rok 2011
dokument 2011/8/29 Uchwała nr IX/61/11 z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żórawina na rok 2011
dokument 2011/6/21 Uchwała nr VII/53/11 z dnia 21 czerwca 2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żórawina na rok 2011
dokument 2011/6/21 Uchwała nr VII/54/11 z dnia 21 czerwca 2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żórawina na lata 2011 – 2018
dokument 2011/4/7 Uchwała nr V/70/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu (...) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żórawina na rok 2011
dokument 2011/3/31 Uchwała nr V/30/11 z dnia 31 marca 2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żórawina na rok 2011
dokument 2011/2/25 Uchwała nr IV/26/11 z dnia 25 lutego 2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żórawina na rok 2011
dokument 2011/2/25 Uchwała nr IV/27/11 z dnia 25 lutego 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żórawina na lata 2011–2018
dokument 2010/12/29 Opinia RIO o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żórawina przedstawionej wraz z projektem budżetu na rok 2011

Biuletyn redagują:
Monika Baron Witka
Dariusz Kubacki

tel. +48 71 316 51 57
licznik: 17385 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
24-12-2014: IV sesja Rady Gminy Żórawina VII kadencji odbędzie się w dniu 30 grudnia 2014r. o godz.14.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie przy al. Niepodległości więcej...
19-12-2014: III nadzwyczajna sesja Rady Gminy Żórawina VII kadencji odbędzie się w dniu 22 grudnia 2014r. o godz.15.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie przy al. Niepodległości więcej...
11-12-2014: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 ..." więcej...
11-12-2014: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 w m. Stary Śleszów, gm. Żórawina” więcej...
05-12-2014: II sesja Rady Gminy Żórawina VII kadencji odbędzie się w dniu 09 grudnia 2014r. o godz.14.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie przy al. Niepodległości  więcej...
03-12-2014: Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Kanalizacja sanitarna dla m. Rzeplin, Mędłów i Suchy Dwór w gm. Żórawina” więcej...
01-12-2014: Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa magazynu oleju rzepakowego oraz rozbudowa magazynu makuchu rzepakowego” więcej...
28-11-2014: Uchwała nr I/1/14 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie powołania Komisji Skrótacyjnej do przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żórawina więcej...
28-11-2014: Uchwała nr I/2/14 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Żórawina więcej...
28-11-2014: Uchwała nr I/3/14 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żórawina więcej...