Strona główna » Prawo Lokalne » Komunikaty użytkownik: gość
Wybory Samorządowe 2014
Urząd Gminy
Gminne Władze
Finanse Gminy
Prawo Lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy i terminy sesji
Zarządzenia
Obwieszczenia
Sposoby stanowienia prawa miejscowego
Komunikaty
Oświadczenia majątkowe
Ochrona Środowiska
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Żórawina na lata 2005-2013
Studium
Przetargi
Jednostki Organizacyjne
Nabór na wolne stanowiska pracy
Stypendia
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Mapa serwisu
Statystyka stron
Zgłoś błąd/sugestię

Komunikaty

folder

Elementy podrzędne (439)
dokument 2014/12/11 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 ..."
dokument 2014/12/11 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 w m. Stary Śleszów, gm. Żórawina”
dokument 2014/12/3 Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Kanalizacja sanitarna dla m. Rzeplin, Mędłów i Suchy Dwór w gm. Żórawina”
dokument 2014/12/1 Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa magazynu oleju rzepakowego oraz rozbudowa magazynu makuchu rzepakowego”
dokument 2014/11/20 Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach dowodowych przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn: "Kanalizacja sanitarna dla m. Rzeplin, Mędłów i Suchy Dwór w gm. Żórawina"
dokument 2014/11/20 Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach dowodowych przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn: "Rozbudowa magazynu oleju rzepakowego oraz rozbudowa magazynu makuchu rzepakowego"
dokument 2014/11/16 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 6845.56.2014 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 10 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
dokument 2014/11/16 Ogłoszenie o przyjęciu MPZP w zakresie trasy linii elektroenergetycznej 400kV Dobrzeń-Pasikurowice/Wrocław
dokument 2014/11/7 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 6845.55.2014 części nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat / działka 392/12 /
dokument 2014/10/29 Postanowienie w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko p.n. "Kanalizacja sanitarna dla m. Rzeplin, Mędłów i Suchy Dwór w gm. Żórawina
dokument 2014/10/27 Aktualizacja - Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi
dokument 2014/10/22 Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 6845.27.2014 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat (działka 249/12 Przecławice)
dokument 2014/10/22 Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 6845.37.2014 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat (działka 249/11 i część działki 249/12, obręb Przecławice)
dokument 2014/10/22 Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 6845.39.2014 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat (działka 115, obręb Polakowice)
dokument 2014/10/22 Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 6845.40.2014 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat (działka 17, obręb Krajków)
dokument 2014/10/22 Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 6845.41.2014 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat (działka 317, obręb Jaksonów)
dokument 2014/10/22 Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 6845.42.2014 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat (działka 278, obręb Jaksonów)
dokument 2014/10/22 Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 6845.45.2014 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat (działka 17/3 Rzeplin)
dokument 2014/10/22 Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 6845.46.2014 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat (działka 17/1 Rzeplin)
dokument 2014/10/22 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 6845.51.2014 nieruchomości zabudowanej budynkami gospodarczymi przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat / działka 65/29 /
dokument 2014/10/22 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 6845.52.2014 nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat / działka 65/18 /
dokument 2014/10/14 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa magazynu oleju rzepakowego oraz rozbudowa magazynu makuchu rzepakowego”
dokument 2014/10/10 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 6845.25-1.2014 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 5 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy (działka 95, obręb Galowice)
dokument 2014/9/8 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 6845.47.2014 nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat (działka 28/18 Karwiany-Komorowice)
dokument 2014/9/2 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 6845.35.2014 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat (działka 75/2, obręb Jaksonów)
dokument 2014/9/2 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 6845.36.2014 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat (działka 260, obręb Żórawina)
dokument 2014/9/2 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 6845.38.2014 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat (działka 250, obręb Polakowice)
dokument 2014/8/22 Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Budowa Kompleksu Magazynowego Rzepaku wraz z Urządzeniami Towarzyszącymi”
dokument 2014/8/21 Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
dokument 2014/8/18 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 6845.28.2014 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat (działka 28/12 Karwiany-Komorowice)
dokument 2014/8/18 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 6845.29.2014 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat (działka 516 w Żórawinie)
dokument 2014/8/1 Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach dowodowych przed wydaniem decyzji na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa Kompleksu Magazynowego Rzepaku wraz z Urządzeniami Towarzyszącymi"
dokument 2014/7/15 Postanowienie w spr. braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przeds. na środowisko "Budowa kompleksu magazynowego rzepaku...." na dz. nr 195/2 i 196/2 w miejscowości Żórawina
dokument 2014/6/30 Korekta - Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 6845.19.2014 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat (działki nr 92/2 w Galowicach)
dokument 2014/6/23 Informacja o zamknięciu przejazdu kolejowego na drodze powiatowej nr 1954 D pomiędzy Bogunowem i Węgrami w dniach 23 i 24 czerwca 2014 r.
dokument 2014/5/26 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP w zakresie trasy linii elektroenergetycznej 400kV Dobrzeń-Pasikurowice/Wrocław wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
dokument 2014/5/19 POSTANOWIENIE w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - „Słoneczna Farma Węgry”
dokument 2014/5/15 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 6845.18.2014 nieruchomości zabudowanych garażami, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat na rzecz właścicieli garaży
dokument 2014/5/9 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jaksonów
dokument 2014/5/8 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa Kompleksu Magazynowego Rzepaku wraz z Urządzeniami Towarzyszącymi"
dokument 2014/5/8 Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Żórawina z organizacjami pozarządowymi (...) za 2013 rok
dokument 2014/4/16 Ogłoszenie Prezydenta Wrocławia o podaniu do publicznej wiadomości projektu "Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego"
dokument 2014/4/16 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 7125.02.2014 lokali mieszkalnych - do zbycia / działka 304/29 /
dokument 2014/3/27 Postanowienie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: "Farma fotowoltaiczna w miejscowości Żórawina"
dokument 2014/3/20 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 6845.11.2014 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 10 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy /działka 449/3 /
dokument 2014/3/20 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 6845.12.2014 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 10 lat na polepszenie warunków nieruchomości przyległej /działka 198 /
dokument 2014/3/14 Postanowienie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: "Farma fotowoltaiczna w miejscowości Jaksonów"
dokument 2014/3/7 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 6845.8.2014 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat /działka 387/3 /
dokument 2014/1/31 Postanowienie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn: "Słoneczna Farma Węgry"
dokument 2014/1/30 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na realizację przedsięwzięcia pn: „Farma fotowoltaiczna w miejscowości Żórawina”
dokument 2014/1/23 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na realizację przedsięwzięcia pn: „Farma fotowoltaiczna w miejscowości Jaksonów”
dokument 2014/1/17 Zmiana decyzji nr 1/2013 Wójta Gminy Żórawina znak: UG.GEiROL.6220.05.7.2013 z dnia 02.08.2013 r., poprzez zmianę treści Załącznika do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 02.08.2013 r. pt. „Charakterystyka przedsięwzięcia”.
dokument 2014/1/14 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 6845.3.2014 miejsca na reklamę przeznaczonego do oddania w dzierżawę na okres 1 roku /dzialka 146-36/
dokument 2013/12/5 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 6845.29.2013 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat /działka nr 57/
dokument 2013/12/5 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 6845.30.2013 miejsca na reklamę przeznaczonego do oddania w dzierżawę na okres 1 roku / 447/11 /
dokument 2013/11/22 PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH ROBOCZEGO PROJEKTU PROGRAMU DZIAŁAŃ ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH WROCŁAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO
dokument 2013/11/20 Aktualizacja - Informacja o konsultacjach w sprawie projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
dokument 2013/11/12 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 7125.09.2013 lokali mieszkalnych - do zbycia /Komorowice, ul. Wrocławska 23/
dokument 2013/11/12 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 6840.09.2013 nieruchomości do zbycia w drodze zamiany /działki 139 i 141/2 /
dokument 2013/11/6 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żórawina w zakresie trasy linii elektroenergetycznej 400kV Dobrzeń-Pasikurowice/Wrocław wraz z prognozą ...
dokument 2013/10/28 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Słoneczna Farma Węgry”
dokument 2013/10/21 Ogłoszenie o przeprowadzeniu w dniu 23 października 2013r. treningu uruchomienia systemu wczesnego ostrzegania
dokument 2013/9/24 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP terenu położonego w obrębie geodezyjnym Krajków
dokument 2013/9/24 Obwieszczenie w sprawie stategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej przystąpienia do sporządzenia MPZP terenu położonego w obrębie Krajków
dokument 2013/9/19 Informacja w sprawie odpowiedzi na pytania
dokument 2013/9/17 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP terenu położonego w obrębie geodezyjnym Rzeplin
dokument 2013/9/17 Obwieszczenie w sprawie stategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej przystąpienia do sporządzenia MPZP terenu położonego w obrębie Rzeplin
dokument 2013/9/10 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Żórawina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. Wykonanie projektu i przebudowa linii napowietrznej 110kV S-174 i S-175 ...
dokument 2013/9/2 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żórawina w zakresie trasy linii elektroenergetycznej 400kV ...
dokument 2013/8/23 Postanowienie w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. „Wykonanie projektu i przebudowa linii napowietrznej 110 kV S-174 i S-175 relacji GPZ R-122 Bielany Wrocławskie ..."
dokument 2013/8/21 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 6840.07.2013 nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej zbycia w drodze przetargowej - działka 47/4
dokument 2013/8/9 Obwieszczenie Wójta Gminy Domaniów o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - budowa do 13 turbin wiatrowych
dokument 2013/8/2 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Żórawina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. sprzedaż i serwis pojazdów motocyklowych i samochodowych na działce nr 258/38, obręb Rzeplin, gm. Żórawina
dokument 2013/8/2 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Żórawina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. przebudowie stacji elektroenergetycznej 110/20 kV R-192 Żórawina na działce nr 640, obręb Żórawina, gmina Żórawina
dokument 2013/7/23 Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:"Wykonanie projektu i przebudowa linii napowietrznej 110kV i S-175..."
dokument 2013/7/11 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Wykonanie projektu i przebudowa linii napowietrznej 110 kV S-174 i S-175 relacji GPZ R-122 Bielany Wrocławskie – ...
dokument 2013/7/10 Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu MPZP w zakresie trasy linii elektroenergetycznej 400kV Dobrzeń-Pasikurowice/Wrocław...
dokument 2013/7/4 Postanowienie w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko p.n. „Sprzedaż i serwis pojazdów motocyklowych i sam..."
dokument 2013/7/3 Postanowienie w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko p.n. „Przebudowa istniejącej stacji elektroenerget..."
dokument 2013/6/10 Informacja w sprawie zamierzonego referendum którego przedmiotem jest odwołanie Wójta Gminy Żórawina oraz Rady Gminy Żórawina
dokument 2013/5/24 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania przedsięwzięcia pn. „Przebudowa istniejącej stacji elektroenergetycznej 110/20 kV R-192 Żórawina” działka nr 640, obręb Żórawina, gm. Żórawina.
dokument 2013/4/25 Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 6845.17.2013 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - działka 10/3
dokument 2013/4/18 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Sprzedaż i serwis pojazdów motocyklowych i samochodowych”
dokument 2013/4/9 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o sprostowaniu oczywistej pomyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej - Linia optotelekomunikacyjna RD_66..."
dokument 2013/4/5 Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 6845.13.2013 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy - przedłużenie na kolejne 2 lata - działka 34/1
dokument 2013/4/5 Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 6840.01.2013 nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej - działka 447/13
dokument 2013/2/28 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Żórawina
dokument 2013/2/25 Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żórawina w zakresie trasy linii elektroenergetycznej 400kV...
dokument 2013/2/25 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 6845.06.2013 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - działka 447/14
dokument 2013/2/25 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 6845.04.2013 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 10 lat - działka 182/1
dokument 2013/1/8 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 6845.01.2013 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 2 lat - działka 418 Żórawina
dokument 2012/11/13 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 6012-17/2012 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - Przecławice
dokument 2012/10/15 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 6012-17/2012 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 5 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy - działka 13/1 Jaksonów
dokument 2012/9/21 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Budowa fermy norek dział specjalny - Skocki"
dokument 2012/8/14 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie "Przebudowy istniejącego MOP-u kat. I „Krajków Północ” w ciągu autostrady A4"
dokument 2012/8/7 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 7224-12/2012 nieruchomości niezabudowanej do zbycia w drodze przetargowej
dokument 2012/8/7 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 7224-13/2012 nieruchomości niezabudowanej do zbycia w drodze przetargowej
dokument 2012/8/7 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 7224-14/2012 nieruchomości niezabudowanej do zbycia w drodze przetargowej
dokument 2012/7/31 Korekta - Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 7224-07/2012 lokalu użytkowego przeznaczonego do sprzedaży
dokument 2012/6/25 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 7224-09/2012 nieruchomości niezabudowanej do zbycia w drodze przetargowej
dokument 2012/6/19 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 6012-11/2012 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy- działka nr 290
dokument 2012/5/7 Wykaz na najem lokalu użytkowego w Węgrach
dokument 2012/2/29 POSTANOWIENIE w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - przedsięwzięcie p.n. „Wykonanie projektu i przebudowa linii napowietrznej 110 kV S-174 i S-175 relacji GPZ R-122 Bielany Wrocławskie..."
dokument 2012/2/29 OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia p.n:„Wykonanie projektu i przebudowa linii napowie..."
dokument 2012/1/30 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Wykonanie projektu i przebudowa linii napowietrznej 110 kV S-174 i S-175 relacji GPZ R-122 Bielany Wrocławskie ...
dokument 2012/1/27 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: UG.GE.iRol/7624/13-13/12 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa oraz eksploatacja biogazowni rolniczej wraz z urządzeniami pomocniczymi ...
dokument 2012/1/9 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej ..."
dokument 2011/12/28 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 7224-20/2011 nieruchomości nie zabudowanej do zbycia w drodze bezprzetargowej
dokument 2011/12/20 Wójt Gminy Żórawina informuje o o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n.: "Budowa oraz eksploatacja biogazowni rolnic..."
dokument 2011/12/5 Wójt Gminy Żórawnia informuje, że Urząd Gminy Żórawina w okresie od 6 do 31 grudnia 2011 r. czynny będzie w godzinach: poniedziałek oraz środa 8 – 16, pozostałe dni tygodnia 8 – 15.15
dokument 2011/11/28 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 7224-14/2011 lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego użytkownika
dokument 2011/11/28 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 7145-16/2011 lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu
dokument 2011/11/28 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 7224-15/2011 nieruchomości nie zabudowanych do zbycia w drodze bezprzetargowej
dokument 2011/10/14 Wójt Gminy Żórawina informuje o o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia "Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowości Jarosławice"
dokument 2011/10/14 Wójt Gminy Żórawina informuje o o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia "Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowości Okrzeszyce"
dokument 2011/10/11 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla zadania "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej"
dokument 2011/10/11 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla zadania "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej"
dokument 2011/9/23 Wójt Gminy Żórawina informuje o o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n.: Budowa oraz eksploatacja biogazowni rolniczej..
dokument 2011/9/20 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 7145-14/2011 lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu
dokument 2011/9/16 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 7224-12/2011 nieruchomości niezabudowanych do zbycia w drodze bezprzetargowej - działka 258/2
dokument 2011/9/14 Informacja Wójta Gminy Żórawina w sprawie skargi złożonej na Pocztę Polską
dokument 2011/9/1 Informacja Wójta Gminy Żórawina w sprawie komunikacji zbiorowej
dokument 2011/8/18 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla zadania "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej"
dokument 2011/8/18 Postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wstrzymania wykonania decyzji z dnia 15 czerwca 2011 - dotyczy "Wielotorowej dwunapięciowej linii elektroenergetycznej 400+110kV Pasikurowice - Wrocław Południe (Małuszów)"
dokument 2011/7/25 Wójta Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości informacje w sprawie przeprowadzenia treningu uruchomienia systemu ostrzegania i alarmowania w Gminie Żórawina
dokument 2011/7/21 Wójt Gminy Żórawina ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Żórawnia w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zórawnia w 2011 r.
dokument 2011/7/21 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 7145-11/2011 nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym - 5-lokalowym - do zbycia
dokument 2011/7/21 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 7145-12/2011 nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym - 11-lokalowym - do zbycia
dokument 2011/7/15 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 6012-20/2011 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - działka 447/10
dokument 2011/7/13 Informacja Wójta Gminy Żórawina dla mieszkańców Gminy na temat komunikacji autobusowej
dokument 2011/7/12 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 7145-09/2011 lokalu użytkowego - do zbycia na rzecz dotychczasowego najemcy - działka 56/4 Rzeplin
dokument 2011/7/12 Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 7224-08/2011 nieruchomości niezabudowanych do zbycia w drodze bezprzetargowej - działka 136/4
dokument 2011/7/11 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacji odprowadzającej gnojowice do zbiornika..."
dokument 2011/7/7 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 7224-05/2011 nieruchomości niezabudowanej do zbycia w drodze przetargowej - działka 47/4
dokument 2011/7/7 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 6012-13/2011 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - działka 389/12
dokument 2011/7/4 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - BUDREX - „Przebudowa drogi ul. Majowej w Karwianach” na działkach nr 197 i 198
dokument 2011/7/4 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - BUDREX - „Przebudowa drogi ul. Bankowej w Żórawinie” na działce nr 124/5
dokument 2011/6/30 Wójt Gminy Żórawina informuje o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: „Wykonaniu wewnętrznej instalacji kanalizacji odprowadzającej gnojowice do zbiornika na gnojowicę oraz rozbudowa..."
dokument 2011/6/22 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: „Przebudowa drogi ul. Majowej w Karwianach” na działkach nr 197 i 198
dokument 2011/6/22 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: „Przebudowa drogi ul. Bankowej w Żórawinie” na działce nr 124/5
dokument 2011/6/17 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - METALEX RYCYKLING
dokument 2011/6/7 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 6012-05/2011 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 1 roku na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
dokument 2011/6/7 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 6012-06/2011 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 5 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
dokument 2011/6/7 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 6012-08/2011 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat
dokument 2011/6/7 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 6012-07/2011 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
dokument 2011/5/19 Aktualizacja - Projekt Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Żórawina z Organizacjami Pozarządowymi
dokument 2011/5/10 Informacja o naborze ławników
dokument 2011/5/9 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 7224-02/2011 nieruchomości niezabudowanych do zbycia w drodze przetargowej - 2.5PBS/U, 2.6PBS/U, 05 D 1/2
dokument 2011/5/9 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 7224-01/2011 nieruchomości niezabudowanych do zbycia w drodze przetargowej- 3.3PBS, 3.4PBS, 05 D 1/2
dokument 2011/4/8 Wójt Gminy Żórawina informuje, że w dniu 10 kwietnia 2011r. o godzinie 8:41 na terenie Gminy Żórawina zostanie przeprowadzony trening uruchamiania systemu ostrzegania i alarmowania ludności
dokument 2011/4/1 Ogłoszenie o naborze kandydatów: „Tworzenie Bazy Reprezentantów Organizacji Pozarządowych w komisjach konkursowych”
dokument 2011/3/18 Ogłoszenie o zbiórce elektrośmieci w dniach 13-15 kwietnia 2011
dokument 2011/3/9 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Uruchomieniu zakładu przetwarzania i odzysku odpadów tworzyw sztucznych – kruszenie i granulacja plastiku”
dokument 2011/3/1 Wójt Gminy Żórawina informuje o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Budowa Fermy Norek Dział Specjalny - Skocki"
dokument 2011/2/14 Wójt Gminy Żórawina – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza dodatkowy nabór kandydata na rachmistrza spisowego w terminie od 14 do 16 lutego 2011r. do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności  i Mieszkań w 2011 r.
dokument 2011/2/4 Ogłoszenie o ponownym wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia:Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji ..
dokument 2010/12/31 Informacja o godzinach pracy Urzędu w dniu 31 grudnia 2010
dokument 2010/12/27 Informacja o wynikach konsultacji, zarządzonych 17 grudnia 2010 r. z organizacjami pozarządowymi
dokument 2010/12/21 Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w terminie od 6 do 20 grudnia 2010r
dokument 2010/11/23 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 6012-32/2010 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat
dokument 2010/11/23 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 7224/34/2010 nieruchomości przeznaczonej do zamiany
dokument 2010/11/23 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 7145/35/2010 lokalu użytkowego - do zbycia
dokument 2010/11/23 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z warsztatem samochodowym na działce nr 21/4, obręb Nowojowice, gmina Żórawina”
dokument 2010/11/12 Wójt Gminy Żórawina informuje o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Uruchomienie zakładu przetwarzania i odzysku ..."
dokument 2010/10/23 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 6012-28/2010 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 10 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
dokument 2010/10/13 PROJEKT Programu Współpracy Gminy Żórawina z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2011
dokument 2010/10/5 Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w kontekście nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
dokument 2010/10/4 Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr 7624/07/08 z dnia 01.09.2008 r.
dokument 2010/9/8 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 6012-25/2010 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat
dokument 2010/9/8 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - "Uruchomienie zakładu przetwarzania i odzysku odpadów tworzyw sztucznych..."
dokument 2010/8/20 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 7145-4/2010 nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym 7-lokalowym - do zbycia
dokument 2010/8/3 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 7145-2/2010 nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym 11-lokalowym - do zbycia
dokument 2010/7/29 Zawiadomienie - Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości /sołectwa/ informacje w sprawie przeprowadzenia treningu uruchomienia systemu ostrzegania i alarmowania w Gminie Żórawina
dokument 2010/7/19 Zawiadomienie o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji p.n. „Stacja demontażu pojazdów - złomowanie” w m. Nowy Śleszów
dokument 2010/7/19 Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. „Stacja demontażu pojazdów - złomowanie” w m. Nowy Śleszów
dokument 2010/7/13 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 6012-23/2010 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 10 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
dokument 2010/6/10 Informacja o godzinach pracy obwodowych komisji wyborczych
dokument 2010/5/10 Informacja Wójta Gminy Żórawina w sprawie wyznaczenia miejsc na umieszczanie obwieszczeń oraz plakatów komitetów wyborczych
dokument 2010/4/13 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 6012-11/2010 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 10 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
dokument 2010/4/13 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 6012-12/2010 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres jednego roku na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
dokument 2010/4/12 Ogłoszenie - Gmina Żórawina przypomina o rejestracji właścicieli nieruchomości zainteresowanych usuwaniem azbestu, ze swoich nieruchomości
dokument 2010/3/5 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 7224/14/2010 nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargowej
dokument 2010/3/5 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 6012-08/2010 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 5 lat
dokument 2010/3/5 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 6012-07/2010 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 10 lat
dokument 2010/3/5 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 6012-09/2010 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat
dokument 2010/2/19 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 7224/12/2010 nieruchomości przeznaczonej do zamiany
dokument 2010/1/18 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa kanalizacji deszczowej na działkach 258/5...
dokument 2010/1/6 Komunikat GOPS: Zakończenie projektu "Działając wykorzystujesz szansę"
dokument 2010/1/5 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 6012-01/2010 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat
dokument 2009/12/21 Komunikat o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395..."
dokument 2009/11/20 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 7224-44/2009 nieruchomości przeznaczonej do zamiany
dokument 2009/11/9 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 7224-42/2009 nieruchomości niezabudowanych do zbycia w drodze przetargowej
dokument 2009/11/9 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 7224-41/2009 nieruchomości niezabudowanych do zbycia w drodze przetargowej
dokument 2009/10/16 Rozkład jazdy - Linia 513 Wrocław - Wilczków przez Karwiany-Komorowice
dokument 2009/10/7 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa zespołu budynków hali magazynowo-produkcyjno-biurowej w ramach zespołu Centrum Logistycznego „S-Logistic Park”
dokument 2009/10/5 PROJEKT Programu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
dokument 2009/9/24 Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia : Budowa biogazowni rolniczej wraz z urządzeniami pomocniczymi i sieciami przesyłowymi oraz ...
dokument 2009/9/15 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na udowie kanalizacji deszczowej na działkach nr 188/2, 88/30...
dokument 2009/9/10 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 7224-19/2009 nieruchomości niezabudowanej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
dokument 2009/9/10 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 6012-18/2009 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat
dokument 2009/8/3 Informacja na temat jakości wody
dokument 2009/8/3 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 7224-16/2009 nieruchomości niezabudowanej do zbycia w drodze przetargowej
dokument 2009/8/3 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: budowia sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodnej dla potrzeb projektowanych 62 budynków jednorodzinnych..
dokument 2009/7/31 Informacja o skażeniu wody
dokument 2009/7/30 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Zbieranie odpadów - skup złomu w Żórawinie”
dokument 2009/7/17 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 6012-13/2009 wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat
dokument 2009/7/17 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 6012-12/2009 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 10 lat
dokument 2009/7/9 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: budowa dwupłaszczyznowego podziemnego zbiornika stalowego na olej opałowy z detekcją wycieku o pojemności 9000 litrów
dokument 2009/7/7 Wójt Gminy Żórawina informuje o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko: budowa biogazowni rolniczej wraz z urządzeniami pomocniczymi i sieciami..
dokument 2009/6/29 Wykaz nieruchomości do zbycia - Wojkowice
dokument 2009/6/29 Wykaz nieruchomości do zbycia -Jaksonów
dokument 2009/6/29 Wykaz nieruchomości do zbycia - Żórawina
dokument 2009/5/22 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 6012-10/2009 nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę na okres 3 lat
dokument 2009/5/8 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 6012-08/2009
dokument 2009/5/8 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 7224-06/2009
dokument 2009/5/8 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 7224-07/2009
dokument 2009/4/2 Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
dokument 2009/3/24 Informacja Wójta Gminy Żórawina w sprawie wyznaczenia miejsc na umieszczanie obwieszczeń oraz plakatów komitetów wyborczych
dokument 2009/3/18 Ogłoszenie - taryfa woda i ścieki
dokument 2009/3/11 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - budowa biogazowni rolniczej wraz z urządzeniami pomocniczymi i sieciami przesyłowymi oraz pozostałą infrastrukturą techniczną na działkach nr 67/3 i 67/4, obręb Żerniki W.
dokument 2009/2/27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów na działce nr 59/1, Żórawina
dokument 2009/2/9 Informacja o przerwie w dostawie wody
dokument 2009/2/6 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla budynków mieszkalnych projektowanego na działce...
dokument 2009/1/27 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz 7224/01/2009 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat
dokument 2009/1/5 Ogłoszenie o rejestracji właścicieli nieruchomości zainteresowanych usuwaniem azbestu ze swoich nieruchomości
dokument 2008/12/22 Informacja o terminie obrad Rady Gminy - 30 grudnia 2008
dokument 2008/12/10 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji kontroli pojazdów, warsztatu naprawczego i myjni samochodów ciężarowych wraz z zapleczem socjalno biurowym i salonem ...
dokument 2008/11/21 Informacja o terminie obrad Rady Gminy - 25 listopada 2008
dokument 2008/10/30 Wójt Gminy Żórawina informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji na realizację przedsięwzięcia pn. „budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla budynków mieszkalnych..."
dokument 2008/10/30 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - PEKABUD
dokument 2008/10/22 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz Nr 7224–18/2008 nieruchomości niezabudowanej do zbycia w drodze bezprzetargowej
dokument 2008/10/16 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - EKOINŻYNIERIA
dokument 2008/9/3 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Stacja demontażu pojazdów, złomowanie”
dokument 2008/8/13 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji paliwa oleju napędowego wraz ze zbiornikiem do magazynowania oleju opałowego o łącznej pojemności 70 m3 na działce..
dokument 2008/8/1 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie hali warsztatowo-garażowej na działce nr 713, obręb Żórawina, gmina Żórawina
dokument 2008/7/14 WÓJT GMINY ŻÓRAWINA podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 7224/14/2008 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargowej
dokument 2008/6/5 WÓJT GMINY ŻÓRAWINA podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 7224/8/2008 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargowej
dokument 2008/6/5 WÓJT GMINY ŻÓRAWINA podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 7224/7/2008 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargowej
dokument 2008/6/5 WÓJT GMINY ŻÓRAWINA podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 7224/6/2008 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargowej
dokument 2008/6/5 WÓJT GMINY ŻÓRAWINA podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 7224/5/2008 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargowej
dokument 2008/3/26 Informacja nt. III edycji konkursu "Przyjaciel Rodziny"
dokument 2008/3/21 Informacja nt. VII Edycji Turnieju "Z boiska na stadion"
dokument 2008/2/26 WÓJT GMINY ŻÓRAWINA Podaje do publicznej wiadomości wykaz na GE i Rol. 7224 - 02 /08 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat
dokument 2008/2/26 WÓJT GMINY ŻÓRAWINA podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 7224/03/2008 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat
dokument 2007/12/3 Informacja nt. dnia wolnego
dokument 2007/11/5 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - sieć kanalizacyjna i wodociągowa - Mędłów
dokument 2007/11/2 Decyzja końcowa - Centrum Logistyczne „S-Logistic Park”
dokument 2007/10/2 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w obrębie Galowice
dokument 2007/10/1 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej - oczyszczalnia ścieków Mędłów
dokument 2007/9/28 Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej - baza transportu ciężarowego Żórawina
dokument 2007/9/27 Decyzja umarzająca - wodociąg Bogunów
dokument 2007/9/27 Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej - zbiornik na gaz - Żórawina
dokument 2007/9/26 Decyzja umarzająca - parkingi Wojkowice
dokument 2007/9/26 Decyzja umarzająca - sieć wodociągowa Mędłów
dokument 2007/9/24 Decyzja umarzająca - wodociąg Suchy Dwór
dokument 2007/9/24 Decyzja umarzająca - wodociąg Mędłów, Rzeplin, Suchy Dwór
dokument 2007/9/24 Decyzja umarzająca - wodociąg Suchy Dwór
dokument 2007/9/24 Decyzja umarzająca - wodociąg Milejowice
dokument 2007/9/24 Decyzja umarzająca - wodociąg Suchy Dwór
dokument 2007/9/20 Równać Szanse 2007 - Regionalny Konkurs Grantowy
dokument 2007/8/21 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - sieć wodociągowa Suchy Dwór
dokument 2007/8/17 Zawiadomienie końcowe - zbiornik podziemny na gaz płynny
dokument 2007/8/14 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz Nr 7224 – 21 /2007nieruchomości niezabudowanej do zbycia w drodze bezprzetargowej
dokument 2007/8/7 Zawiadomienie końcowe - sieć wodociągowa - Mnichowice
dokument 2007/8/2 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Stacja demontażu pojazdów - Nowy Śleszów
dokument 2007/8/1 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Budowa Centrum Logistycznego - Krajków
dokument 2007/8/1 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej - wodociąg Żórawina
dokument 2007/7/31 Komunikat - System Wykrywania Skażeń
dokument 2007/7/25 Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania decyzja środowiskowa - wodociąg Suchy Dwór Karwiany
dokument 2007/7/25 Zmiana decyzji - wodociąg Suchy Dwór
dokument 2007/7/12 Zawiadomienie końcowe - wodociąg Żórawina
dokument 2007/7/6 Zawaiadomienie o wszczęciu postępowania - wodociag Bogunow
dokument 2007/7/6 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej - droga Mędłów
dokument 2007/6/20 Protokoły kontrolne i pokontrolne UKS
dokument 2007/6/20 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania deczji środowiskowej - wodociąg Suchy Dwór
dokument 2007/6/18 Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - wodociąg Mnichowice
dokument 2007/6/13 Ogłoszenie nt. ławników
dokument 2007/6/8 Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - kanalizacja sanitarna oraz sieć wodociągowa w Żórawinie
dokument 2007/6/8 Zawiadomienie o wszcęciu postępowania w sprawiewydania decyzji środowiskowej- garaże podziemne w Mędłowie
dokument 2007/6/4 Informacja na temat Biuletynu Żórawina Nasza Gmina
dokument 2007/5/21 Zawiadomienie końcowe - wodociąg Rzeplin
dokument 2007/5/18 Wykaz nieruchomości rolnej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia w drodze przetargowej położonej we wsi Okrzeszyce
dokument 2007/5/17 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - butla na gaz - Żórawina
dokument 2007/5/17 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - wodociąg Suchy Dwór
dokument 2007/5/17 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - wodociąg Milejowice
dokument 2007/5/16 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - wod-kan Żórawina
dokument 2007/5/16 Informacja na temat wyniku przetargu z dnia 23.04.2007 r. na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Żorawinie.
dokument 2007/5/16 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - wodociąg Mnichowice
dokument 2007/5/11 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - wodociąg Rzeplin
dokument 2007/5/10 Konferencja "Innowacja - Przedsięwzięcie na Miarę Twojej Firmy"
dokument 2007/5/10 Postanowienie w sprawie raportu - Droga Mędłów
dokument 2007/5/10 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - wodociąg Suchy Dwór
dokument 2007/5/9 Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej Żórawina
dokument 2007/5/8 Zawiadomienie końcowe - sieć wodociągowa i kanalizacji deszczowej - Karwiany - Komorowice
dokument 2007/5/7 Zawiadomienie końcowe - wodociąg Żórawina
dokument 2007/4/26 Postanowienie w sprawie raportu - wodociąg Mnichowice
dokument 2007/4/24 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Sieć kanalizacyjna Żórawina
dokument 2007/4/2 Zawiadomienie końcowe - Sieć wodociągowa i kanalizacyjna - Żórawina
dokument 2007/3/31 Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego
dokument 2007/3/31 Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego
dokument 2007/3/30 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - butla na gaz Żórawina
dokument 2007/3/23 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Droga gminna Mędłów
dokument 2007/3/20 Zawiadomienie końcowe - Butla na gaz - Mnichowice
dokument 2007/3/20 Zawiadomienie końcowe - butla na gaz Żórawina
dokument 2007/3/20 Postanowienie w sprawie raportu - wodociąg Żórawina
dokument 2007/3/20 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę - obręb Żerniki Wielkie
dokument 2007/3/20 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę- Jarosławice
dokument 2007/3/20 Wykaz nieruchomości do oddanie w dzierżawę - Żórawina
dokument 2007/3/20 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę - Węgry
dokument 2007/3/15 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - wodociąg Mnichowice
dokument 2007/3/9 Postanowienie w sprawie raportu - wodociąg, kanalizacja - Żórawina
dokument 2007/3/5 Zawiadomienie końcowe
dokument 2007/2/19 postanowienie w sprawie raportu - wodociąg Rzeplin
dokument 2007/2/15 Informacja nt. wyników IX edycci Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem "Kiedy dzwonię po straż pożarną"
dokument 2007/2/5 Postanowienie w sprawie raportu - sieć wodociągowa - Żórawina
dokument 2007/2/2 Zawiadomienie końcowe - wodociąg Suchy Dwór
dokument 2007/1/17 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - wodociąg Żórawina
dokument 2007/1/16 Zawiadomienie końcowe - butla na gaz Komorowice
dokument 2007/1/16 Zawiadomienie końcowe - butla na gaz Żórawina
dokument 2007/1/16 Postanowienie w sprawie raportu - butla na gaz Mnichowice
dokument 2007/1/16 Postanowienie w sprawie raportu - butla na gaz Żórawina
dokument 2007/1/15 Zawiadomienie końcowe
dokument 2007/1/10 Zawiadomienie końcowe - droga Komorowice
dokument 2007/1/9 Postanowienie w sprawie raportu - wodociąg Mnichowice
dokument 2006/12/29 Informacja na temat opłaty skarbowej
dokument 2006/12/18 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - wodociąg Rzeplin
dokument 2006/11/30 Obwieszczenie Wojta - wydanie decyzji - droga Powiatowa Suchy Dwór - Żórawina
dokument 2006/11/27 Zawiadomienie końcowe - wodociąg Galowice
dokument 2006/11/27 Wszczęcie postępowania - wodociąg Mnichowice
dokument 2006/11/27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - wodociąg Żorawina
dokument 2006/11/8 Wykaz nieruchomości do zbycia
dokument 2006/11/8 Wykaz nieruchomości do zbycia - Węgry
dokument 2006/11/8 Dzierżawa działki w częściach w Żórawinie
dokument 2006/11/8 Wykaz nieruchomości do zbycia - Żórawina
dokument 2006/11/8 Wykaz nieruchomości do zbycia - Węgry przy ul. Strzelińskiej 4
dokument 2006/11/6 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Mnichowice - butla na gaz 4850 l.
dokument 2006/11/3 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Karwiany - wodociąg
dokument 2006/10/31 Postanowienie - droga gminna - Komorowice
dokument 2006/10/26 Postanowienie - butla na gaz 2700 l - Komorowice
dokument 2006/10/25 Zawiadomienie końcowe - butla na gaz 2700 l. - Galowice
dokument 2006/10/25 Postanowienie - butla na gaz Galowice
dokument 2006/10/25 Postanowienie - butla na gaz 2700 l. - Żórawina
dokument 2006/10/25 Zawiadomienie końcowe - droga Żórawina - Turów
dokument 2006/9/18 Zawiadomienie końcowe - wodociąg Stary Śleszów
dokument 2006/9/4 Postanowienie BUDREX
dokument 2006/9/4 Wszczęcie postępowania - butla na gaz - Galowice
dokument 2006/9/4 Wszczęcie postępowania - butla na gaz - Żórawina
dokument 2006/8/31 wszczęcie postępowania - butla na gaz 2700l - Komorowice
dokument 2006/8/31 Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej - Budowa tłoczni oleju - Żórawina
dokument 2006/8/28 postanowienie w sprawie raportu - butla na gaz - Galowice
dokument 2006/8/26 wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do zbycia w formie bezprzetargowej
dokument 2006/8/26 wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej
dokument 2006/8/16 Wszczęcie postępowania - kanał ściekowy Komorowice
dokument 2006/8/16 Wszczęcie postępowania - droga gminna Komorowice
dokument 2006/8/16 Wszczęcie postępowania - stacja bazowa telefoni komórkowej Karwiany
dokument 2006/8/16 Zawiadomienie końcowe - butla na gaz 2700l - Mnichowice
dokument 2006/8/16 Zawiadomienie końcowe - sieć wodociągowa - Szukalice
dokument 2006/8/16 Zawiadomienia końcowe - zniornik na olej napędowy 10000l - Żórawina
dokument 2006/8/4 Informacja na temat stypendiów i zasiłków szkolnych
dokument 2006/7/28 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - wodociąg Galowice
dokument 2006/7/25 Postanowienie w sprawie raportu - sieć wodociągowa, Stary Śleszów
dokument 2006/7/25 Zawiadomienie o wydaniu decyzji - butla na gaz 2700l Stary Śleszów
dokument 2006/7/20 Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji środowiskowej - wodociąg Żórawina
dokument 2006/7/20 Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji środowiskowej - butla na gaz 2700l - Stary Śleszów
dokument 2006/7/13 Wszczęcie postępowania - butla na gaz Galowice dz. nr 91/40
dokument 2006/7/12 Zawiadomienie końcowe - PTK Centertel
dokument 2006/7/5 Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej - Tibnor
dokument 2006/7/3 Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej - Milnerowicz
dokument 2006/7/3 Postanowienie - Badecki
dokument 2006/6/26 Postanowienie w sprawie raportu - droga Żórawina - Suchy Dwór
dokument 2006/6/26 Postanowienie w sprawie raportu - WODUS
dokument 2006/6/14 Zawiadomienie końcowe - Oczyszczalnia ścieków
dokument 2006/6/9 Postanowienie odstąpienia od konieczności sporzędzenia raportu
dokument 2006/6/9 Postanowienie - zbiornik na gaz
dokument 2006/6/8 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Olejarnia rzepaku
dokument 2006/6/8 Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej
dokument 2006/6/7 Postanowienie Wójta Gminy
dokument 2006/5/25 Zawiadomienie końcowe
dokument 2006/5/25 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - stacja PTK Centertel
dokument 2006/5/24 Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 7224-7/2006 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat..
dokument 2006/5/22 decyzja umorzeniowa
dokument 2006/5/22 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
dokument 2006/5/19 decyzja środowiskowa
dokument 2006/5/17 zawiadomienie o wszczęciu postępowania
dokument 2006/4/25 Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Żórawinie..
dokument 2006/4/24 zawiadomienie o wszczęciu postępowania
dokument 2006/4/19 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
dokument 2006/4/18 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
dokument 2006/4/18 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
dokument 2006/4/14 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
dokument 2006/4/14 Zawiadomienie końcowe
dokument 2006/4/13 Postanowienie
dokument 2006/4/13 Postanowienie
dokument 2006/4/3 Specjalista do Spraw Inwestycji
dokument 2006/3/20 Kandydaci na stanowisko pracy ds.inwestycji
dokument 2006/3/16 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania /Żórawina, działka nr. 723/25/
dokument 2006/3/9 Postanowienie dot. raportu o oddziaływaniu na środowisko /Wojkowice/
dokument 2006/3/7 Umorzenie postępowania dot. wydania decyzji środowiskowej /Żurawka - Żalina/
dokument 2006/3/6 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji środowiskowej /Żurawka - Żalina/
dokument 2006/2/23 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania /sieć wodociągowa Żórawina/
dokument 2006/2/21 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji środowiskowej /Wojkowice/
dokument 2006/2/17 Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej /Komorowice/
dokument 2006/2/6 Obwieszczenie /oczyszczalnia ścieków/
dokument 2006/1/31 Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej /Galowice/
dokument 2006/1/31 Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej /Mędłów/
dokument 2006/1/31 Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej /Era/
dokument 2006/1/31 Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej /Era - 2/
dokument 2006/1/31 Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej /SUW Bratowice/
dokument 2006/1/25 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania /Wojkowice/
dokument 2006/1/24 Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej /Galowice/
dokument 2006/1/24 Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej /Stary Śleszów/
dokument 2006/1/24 Postanowienie /Bratowice/
dokument 2006/1/12 Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej /Węgry/
dokument 2006/1/10 Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie /Komorowice/
dokument 2005/12/30 Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej /Rzeplin/
dokument 2005/12/21 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających /Magnowski/..
dokument 2005/12/21 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających /Błasiński/..
dokument 2005/12/21 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających /Polska Telefonia Cyfrowa/..
dokument 2005/12/21 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających /Matkowski/..
dokument 2005/11/22 Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej - Galowice
dokument 2005/11/7 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej
dokument 2005/11/7 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej
dokument 2005/11/7 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej
dokument 2005/10/13 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej
dokument 2005/10/6 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej
dokument 2005/10/6 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej
dokument 2005/9/30 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej
dokument 2005/9/21 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej
dokument 2005/9/12 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej
dokument 2005/9/12 zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej
dokument 2005/9/12 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej
dokument 2005/9/12 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej
dokument 2004/11/8 Informacja o działaniach podjętych w celu wykonania zaleceń pokontrolnych RIO..
dokument 2004/11/8 Wyjaśnienia do wystąpienia pokontrolnego NIK..
dokument 2004/9/14 Uchwała 56/2004 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dn. 16 lipca 2004 w sprawie przyjęcia raportu o stanie gospodarki finansowej Gminy Żórawina
dokument 2004/8/3 Zalecenia pokontrolne RIO
dokument 2004/7/2 Protokół RIO z kontroli kompleksowej w zakresie gospodarki finansowej Gminy Żórawina
dokument 2004/6/16 Wystąpienie pokontrolne NIK
dokument 2004/4/30 Protokół kontroli NIK w Urzędzie Gminy Żórawina

Biuletyn redagują:
Monika Baron Witka
Dariusz Kubacki

tel. +48 71 316 51 57
licznik: 459803 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
24-12-2014: IV sesja Rady Gminy Żórawina VII kadencji odbędzie się w dniu 30 grudnia 2014r. o godz.14.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie przy al. Niepodległości więcej...
19-12-2014: III nadzwyczajna sesja Rady Gminy Żórawina VII kadencji odbędzie się w dniu 22 grudnia 2014r. o godz.15.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie przy al. Niepodległości więcej...
11-12-2014: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 ..." więcej...
11-12-2014: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 w m. Stary Śleszów, gm. Żórawina” więcej...
05-12-2014: II sesja Rady Gminy Żórawina VII kadencji odbędzie się w dniu 09 grudnia 2014r. o godz.14.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie przy al. Niepodległości  więcej...
03-12-2014: Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Kanalizacja sanitarna dla m. Rzeplin, Mędłów i Suchy Dwór w gm. Żórawina” więcej...
01-12-2014: Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa magazynu oleju rzepakowego oraz rozbudowa magazynu makuchu rzepakowego” więcej...
28-11-2014: Uchwała nr I/1/14 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie powołania Komisji Skrótacyjnej do przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żórawina więcej...
28-11-2014: Uchwała nr I/2/14 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Żórawina więcej...
28-11-2014: Uchwała nr I/3/14 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żórawina więcej...